Start page / Events / 2019

No Annas Seiles atvadoties

Livones.net

20/06/2019

2019. gada 19. jūnijā mūžībā aizgājusi bijusī Augstākās Padomes un piecu Saeimas sasaukumu deputāte Anna Seile.

Anna Seile pasaules lībiešu saietā Mazirbes tautas namā 1989. gada 5. augustā, atzīmējot Lībiešu tautas nama uzcelšanas 50. jubileju.
Laimoņa Stīpnieka foto

Anna Seile dzimusi 1939. gada 27. septembrī. Viņa beigusi Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultāti un ieguvusi ģeogrāfijas skolotājas diplomu, bet 1992. gadā ieguvusi Latvijas Universitātes ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu. Anna Seile strādājusi par skolotāju, piedalījusies ģeoloģiskās izpētes ekspedīcijās, bijusi vecākā zinātniskā līdzstrādniece zinātnes ražošanas apvienībā “Silava”, bet no 1979. līdz 1990. gadam strādājusi Slīteres rezervātā par direktora vietnieci zinātniskajā darbā.

Mazirbes lībiešu tautas nams par Slīteres Valsts rezervāta administrācijas mājvietu kļuva 1987. gadā, un 1999. gada “Lībiešu gadagrāmatā” Anna Seile atcerējās: “Strādājot Slīteres rezervātā, jutāmies atbildīgi ne tikai par dabas vidi, bet arī par ciemiem, to iedzīvotājiem, lībiešiem, to dzīvesveidu, vēsturi.” Lībiešu kopiena ar pateicību atceras rezervāta ļaužu veikumu tautas nama sakopšanā un jo īpaši Annas Seiles aktīvo iesaistīšanos pasaules lībiešu saieta organizēšanā 1989. gada 5. un 6. augustā sakarā ar tautas nama uzcelšanas 50 gadu jubileju. Cilvēki aiziet mūžībā, bet viņu labo darbu pēdas neizgaist.

Atvadīšanās no Annas Seiles notiks 22. jūnijā pulksten 12.00 Dundagas novada Birzkalnu mājās. Zemes klēpī viņa tiks guldīta Nevejas kapos.