Start page / Events / 2019

LĪVU SAVIENĪBAS KOPSAPULCĒ MAZIRBĒ

Artūrs Andžs

01/04/2019

Marta pēdējā sestdienā Mazirbes Lībiešu tautas namā uz ikgadējo Līvu savienības gada kopsapulci pulcējās ļaudis no visām četrām nodaļām – no Rīgas, Mazirbes, Kolkas un Ventspils. Šajā reizē atskatīties uz paveikto un pārrunāt nākotnes ieceres bija sabraukuši 33 pārstāvji.

Līvu savienības valdes priekšsēdētāja Ieva Ernštreite akcentēja pagājušajā gadā biedrības būtiskākos notikumus un paveiktos darbus, īpaši izceļot gan Līvu savienības 95 gadu jubilejas pasākumu Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Lībiešu tautas nama vērienīgo jumta rekonstrukcijas projektu, lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu vasaras skoliņas “Mierlinkizt 2018” norisi, tradicionālos Lībiešu svētkus Mazirbē, Kolkā atklāto Lībiešu saieta namu, Tārgalē izveidoto lībiešu sētu un, protams, īpaši nozīmīgo notikumu – Lībiešu kultūrtelpas oficiālu apstiprināšanu un iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Dienu pirms kopsapulces Krapes Tautas namā svinīgā ceremonijā tika saņemts oficiālais apliecinājums visiem, kas pieteica lībiešu kultūrtelpu: Lībiešu kultūras centram sadarbībā ar Līvu savienību, Ventspils lībiešu apvienību “Rānda”, kā arī vairākiem desmitiem ideju autoru pieteikuma tapšanas procesā – gan dažādām ar lībiešu kultūru saistītām organizācijām, gan privātām un juridiskām personām. Svarīgs solis ir nostiprinātā sadarbība starp biedrībām un Dundagas, Ventspils un Rojas novada pašvaldībām.

Līvu savienības kopsapulce Mazirbē.
Artūra Andža foto

Ne mazums darbu gaida arī šogad, tie paies Lībiešu tautas nama 80 gadu atceres zīmē. Svētku gadu ieskandinās viesi no Somijas – koris “Ziemeļmeita” ar koncertu Tautas namā 4. maijā, bet gada galvenie notikumi Mazirbē – Lībiešu kultūras diena 2. augustā un lībiešu tradicionālie svētki “Nams. Darbs. Prieks”, kas notiks 3. augustā.

Ventspils nodaļas vadītāja Ausma Ernestovska uzsvēra, ka tās biedri turpina aktīvi piedalīties visās svarīgākajās norisēs lībiešu saimē. Ventspils dziesmu ansamblis “Rāndalist” un folkloras kopa “Kāndla” pirmo reizi piedalījās Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, jau tradicionāli pārstāvēti bija arī folkloras festivālā “Baltica 2018”. Šo gadu Ventspils grupa sāka ar tās pastāvēšanas 30. gadadienas saietu, kurā pulcējās vairāk nekā 50 biedru.

Kolkas nodaļa pauda, ka tās gada laikā būtiskākais notikums ir aktīvais darbs pie Lībiešu saieta nama atklāšanas. Līdz ar tūrisma sezonas noslēgumu (pērn centru apmeklējuši vairāk nekā 800 tūristu no visas pasaules), sākot ar augustu noritējis darbs, lai pārceltos uz jaunajām telpām, kas februārī noslēdzās ar svinīgu nama atklāšanu, un šim notikumam bija pievērsta visas Latvijas uzmanība.

Rīgas nodaļā vērojams neliels biedru skaita pieaugums, taču tas ir būtisks solis un jūtama pārliecība, ka jaunu biedru pievienošanās varētu notikt arī šogad. Ir ieceres un pārliecība, kā to panākt, taču pagaidām to atstājot noslēpumā. Biedru skaits ir jūtīgāks jautājums Mazirbes grupai, kurā reģistrēti 25 biedri, bet darbojas vien septiņi, taču – ļoti aktīvi.

Līvu savienības oficiālais biedru skaits pērn no 180 sarucis līdz 161. Tāpēc ar īpašu prieku gada kopsapulcē tika uzņemti trīs jauni biedri: Ģirts Gailītis, Teiksma Pobuse un Rinalds Sīlis.