Start page / Events / 2019

Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professor, rahvusvahelise Liivi Sõprade seltsi liige, akadeemik Karl Pajusalu pälvis 2019. aastal Läti Vabariigi riikliku teenetemärgi – Tunnustuse risti IV märgi. Croix de la reconnaissance on Läti vanim autasu (asutatud 1710 aastal Liepājas). Karl Pajusalu on pikaaegne Liivi Sõprade seltsi liige. Oma suure huviga liivlaste, liivi keele, ajaloo ja kultuuri vastu on ta innustanud väga paljusid. Ta on olnud paljude liivi ürituste korraldaja, eestvedaja ja toetaja. Tema eriline poolehoid kuulub aga muistsele Liivimaale ja Salatsi liivi keelele, milles ta on avaldanud mitu luulekogu (2013. a “Salats joug kolm aģa” ja “Toini sina”).

Karls Pajusalu (Karl Pajusalu). Attēls: Wikimedia.