Start page / Events / 2018

Līvu savienības kopsapulce Mazirbē

Ieva Ernštreite, Līvu savienības valdes priekšsēdētāja

28/03/2018

24. martā Mazirbes Lībiešu tautas namā pulcējās lībiešu saimes ļaudis no Ventspils, Kolkas, Mazirbes un Rīgas, lai novērtētu paveikto, debatētu par veikumu un vienotos par turpmākajiem darbiem, šogad atzīmējot savas organizācijas dibināšanas 95. gadskārtu un tās atjaunošanas 50. gadadienu.

Līvu savienības kopsapulce 2018. gada 24. martā.

2017. gadā Līvu (lībiešu) savienības (LS) darbība tika īstenota tās reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē, Ventspilī un Rīgā. Nodaļu aktivitātēs uzmanības centrā – lībiešu kultūrvēstures faktu un notikumu izzināšana, lībiešu sarunvalodas apgūšana kopā ar bērniem, mazbērniem un interesentiem, saturīga brīvā laika pavadīšana lībiešu tradīciju garā, ekskursijas, izcilu personību godināšanas pasākumi. Šīs aktivitātes katra nodaļa plāno individuāli un savu materiālo un cilvēkresursu iespējās, īsteno tās, sadarbojoties ar vietējo pašvaldību, citām organizācijām un privātajiem ziedotājiem. 2017. gadā Līvu savienība īstenojusi šādus pasākumus un aktivitātes:

  • Lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu vasaras skoliņa “Mierlinkizt 2017” (50 dalībnieki, 14 pedagogi, 3 brīvprātīgie);
  • tradicionālie lībiešu svētki Mazirbē 5. augustā “Mums ir savs gājums”(vairāk nekā 450 dalībnieku);
  • Lībiešu karoga svētki 19. novembrī Ventspilī (60 dalībnieku);
  • Līvu savienība Latvijas simtgadē – 4. maija svētki, līdzdalība LR Iekšlietu ministrijas akcijā “Apskauj Latviju”, piemiņas ozola stādīšana Mazirbē (30 dalībnieku);
  • līdzdalība Starptautiskās somugru dienas organizēšanā un norisē 4. novembrī Rīgā (dalībnieku skaits – ap 120);
  • Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā videoprojekta “Lībiešu tradīcijas ceļš no Latvijas neatkarības līdz Latvijas simtgadei” īstenošana kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju kā turpinājums iesāktajam videoprojektam – liecībai par norisēm Lībiešu krastā (1989–2014). Atklāšanas pasākums 2018. gada 7. aprīlī Līvu savienības 95. gadskārtas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (100 cilvēku);
  • sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru sagatavots un izdots buklets “Lībieši” latviešu un angļu valodā (LR Kultūras ministrijas finansējums – 1000 eks. katrā valodā);
  • Mazirbes tautas nama jumta centrālās daļas un sarīkojumu zāles atjaunošana. Pabeigts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) finansētais projekts “Līvu tautas namam būt!”. Kopējais projekta finansējums 87 900 eiro. Atjaunotās zāles atklāšana – 30. septembrī (70 cilvēku);
  • somugru tautu kultūras pasākumi sadarbībā ar Somijas, Igaunijas un Ungārijas vēstniecību Latvijā: Somijas un Igaunijas valsts simtgades pasākumi, filmu vakari, izstādes, koncerti un lekcijas.

Līvu savienības sadarbības partneri 2017. gadā bija LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Dundagas novada pašvaldība, Kolkas pagasta pārvalde, Ventspils novada dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Dundagas novada un Ventspils novada Tūrisma informācijas centrs, Rīgas Latviešu biedrība, Lībiešu kultūras centrs, Latviešu valodas aģentūra.

Nozīmīgu finansiālu atbalstu LS aktivitāšu īstenošanai 2017. gadā sniedza Borisa un Ināras Teterevu fonds, vairāki privātuzņēmumi, ārvalstu ziedotāji un privātpersonas Latvijā. Īpaši pieaudzis ziedotāju skaits bērnu un jauniešu vasaras skoliņai “Mierlinkizt”.

2017.gadā ir palielinājies piesaistītais finansējuma apjoms LS projektu īstenošanai, t. sk. 45 000 eiro no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, 30 000 eiro no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Lībiešu tautas nama glābšanai.

24. martā notika arī Līvu savienības vadītāja un valdes vēlēšanas. Par Līvu savienības vadītāju atkārtoti ievēlēta Ieva Ernštreite. Valdē ievēlēti Maija Rēriha un Baiba Šuvcāne (Kolkas nodaļa), Aldis Kreicers un Juris Frīdmanis (Mazirbes nodaļa), Ausma Ernestovska (Ventspils nodaļa), Monta Bernšteine (Rīgas nodaļa) un Ieva Ernštreite. Revīzijas komisija turpinās darboties līdzšinējā sastāvā. Kopsapulce balsoja par Rasmu Sakni, Kristu Greiško un Ilmāru Geigi.

Gada kopsapulce lībiešiem Mazirbē allaž ir priecīga satikšanās. Arī šajā reizē lietišķajās sarunās radās vairāki labi ierosinājumi Līvu savienības darbībai. Kopsapulces noslēgumā – gards cienasts un Saldus senioru akordeonistu ansambļa “Akords” koncerts. Paldies visiem!