Start page / Events / 2018

Konkursam “Pasākumi līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanā un stiprināšanā” Latvijas Nacionālais kultūras centrs saņēma trīs pieteikumus. Konkursa mērķis – atbalstīt pasākumus, kuru nolūks ir ilglaicīga līvu (lībiešu) kultūras saglabāšana un stiprināšana.

Pieteikumus izvērtēja žūrija: Latvijas Nacionālā kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītājs Aivars Gailis, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas nodaļas vadītājs Andis Groza, Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras eksperte Gita Lancere,  Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Žūrija par veiksmīgiem un īstenojamiem atzinusi šādus pieteikumus:

  • Līvu mantojums Līvu savienības 95. gadskārtā: Lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu vasaras skola “Mierlinkizt 2018” un Tradicionālie Lībiešu svētki Mazirbē 2018. gada 4. augustā (Līvu (Lībiešu) savienība  – Līvõd Īd). Piešķirtais finansējums EUR 5500.00.
  • Portāla livones.net uzturēšana 2018. gadā (Līvõ Kultūr sidām). Piešķirtais finansējums EUR 4500.00.