Start page / Events / 2018

Kapten Hans Tomingas (11.06.1935 - 16.02.2018) in memoriam

Karl Pajusalu Pärnumaa meremeeste ja nende järeltulijate nimel

22/02/2018

Hans Tomingas sündis 1935. aastal Soome lahe lõunarannal Kuusalu vallas. Meremeheks õppis ta Liepaja Merekoolis, mille lõpetas 1962.aastal, seejärel töötas tüürimehena Eesti Merelaevanduse mootorpurjekatel ning Läti Kalanduse pääste- ja transpordilaevadel.

Kaugsõidukapteni diplomi sai ta 1963. aastal. Töötas kaptenina laevadel Sigulda, Aleksander Leiner, Hans Pöögelmann ja August Jakobson, sõites Põhja-Atlandil, Lääne- ja Lõuna-Aafrika kalapüügipiirkondades.

Aastail 1971-1972 osales külmutuslaeval Hans Pöögelmann vaalapüügi ekspeditsioonil Antarktikas. Ta on töötanud ka lootsina Tallinna ja Pärnu sadamas ning sadamakaptenina Reldori ja Pärnu Laevatehases.

Hans Tomingas oli aktiivne laia silmaringiga kaugsõidukapten, kelle südameasjaks oli ka Eesti ja Läti merenduse ajaloo uurimine. Materjale liivi kultuuri ja liivlastest meremeeste kohta kogus ta läbi aastakümnete, huvi selle vastu tekkis tal juba 1960. aastatel koos liivi päritolu meremeestega Läti laevadel sõites. Viimastel eluaastatel selgitas ta Pärnus elanud liivlaste jälgi.

Kapten Hans Tomingas.

Hans Tomingas oli kapten parimas mõttes; ühendades oma laiad teadmised, elukogemused ja juhiomadused suutis ta äratada sõprade ja ka ametiisikute huvi liivi pärandi vastu. Teda jäävad elurõõmsa ja kindlameelse liivlaste toetajana mäletama liivi sõbrad nii Eestis kui Lätis.