Start page / Events / 2017

16. septembrī pulksten14.00 Kolkas tautas namā notiks Baibas Šuvcānes grāmatas “Lībiešu krasts” atvēršanas svētki.

Kā teikts grāmatas ievadā, būdams daudzus gadus nepieejams, Lībiešu krasts ir saglabājis zināmu romantikas un noslēpumainības noskaņu. Cilvēki mūsdienās tiecas apmeklēt šo vietu, vēlēdamies sameklēt lībisko līdz šim maz iepazītajā lībiešu jūrmalā un tās piekrastes ciemos.

Nepieciešamība saglabāt informāciju par lībiešu kultūras telpu Ziemeļkurzemē un popularizēt lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt izpratni par lībiešu tradicionālo dzīvesveidu, etnisko identitāti un tradīcijām bijis Baibas Šuvcānes galvenais virzītājspēks grāmatas veidošanā. Pasaule strauji mainās, un ir būtiski saglabāt liecības par aizgājušo laiku nākamajām paaudzēm.

Grāmata „Lībiešu krasts” sniedz pārskatu par lībiešu tradicionālo dzīvesveidu 19.–21. gadsimtā Ziemeļkurzemes lībiešu jūrmalas ciemos. Par lībiešu jūrmalu uzskata divpadsmit ciemus: Lūžņu, Miķeļtorni, Lielirbi, Jaunciemu, Sīkragu, Mazirbi, Košragu, Pitragu, Saunagu, Vaidi, Kolku un Melnsilu, kas izvietojušies Baltijas jūras un tās Rīgas līča piekrastē. Šeit kompaktā teritorijā vēl 20. gadsimtā dzīvoja lībiešu kopiena, kuras saziņas līdzeklis ikdienā bija lībiešu valoda. Šai darbā minētajiem ciemiem piepulcināti arī Oviši, kur lībiešu valoda skanēja vēl 19. gadsimta vidū.

Baibas Šuvcānes grāmata “Lībiešu krasts”. 2017.

Grāmatā stāstīts par katru lībiešu ciemu, uzsverot attiecīgā ciema galvenās dabas un kultūrvēsturiskās īpatnības. Lasītāji var iepazīt nozīmīgākās lībiešu kultūras personības, bez kurām lībiešu valodas un kultūras attīstība būtu grūti iedomājama. Publicētas arī lībiešu ciemu iedzīvotāju atmiņas par tradicionālo dzīvesveidu un ieražām savā ciemā, lībiešu folkloras paraugi. Darbā var uzzināt par katra ciema dzīvi mūsdienās.