Start page / Events / 2015

Konference “LIVONICA V: lībiešu garamantu zelta fonds”

Gunta Kļava, Renāte Blumberga

15/09/2015

2015. gada 10. septembrī Igaunijas Republikas vēstniecībā Latvijā notika Lībiešu kultūras centra (Līvõ Kultūr sidām), Latviešu valodas aģentūras un Tartu Universitātes rīkotā starptautiskā zinātniskā konference “Livonica V”. Tajā īpaša uzmanība tika veltīta lībiešu valodas un kultūras mantojumam, tā krājējiem un pētniekiem, lībiešu valodas un kultūras nozīmei latviešu un igauņu kultūrvēsturē, kā arī lībiešu valodas situācijai mūsdienās un tās nākotnei.

Konferencē piedalījās dažādu zinātnes nozaru pētnieki, kuri pastāstīja par lībiešu tautas, kultūras un valodas vēsturi un attīstību, tādējādi iezīmējot lībiešu valodas un kultūras turpmākās attīstības iespējas un uzdevumus. Konference parādīja to, ka lībiešu pētniecībā esam pietuvojušies nākamajam posmam – nepieciešamībai nodrošināt lībiešu valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību mūsdienu pasaulē, ieguldot tajā ne tikai pētnieku, bet arī lībiešu pēcteču un visu interesentu mērķtiecīgu darbu.

Mūsdienu Latvijas un arī Igaunijas lingvistiskajā un kultūrvēsturiskajā situācijā lībiešiem ir bijusi milzīga nozīme, to pierāda valodnieku, etnologu, vēsturnieku, arheologu, folkloristu un citu zinātnes nozaru pētījumi. Mūsdienu tehnoloģisko resursu iespējas un uzkrāto zināšanu apjoms ir noturīgs pamats un balsts lībiešu valodas un kultūras pastāvēšanai un attīstībai turpmāk.

Konferencē tika nolasīti šādi referāti: Renāte Blumberga „Lībiešu valoda vēstulēs 1920. gadu I pusē”, Ots Kurss, Karls Pajusalu, Tūli Tuiska “Eduarda Vēri loma lībiešu pētniecības un kultūras vēsturē”, Kristi Salve “Ar lībiešu apdzīvotajām vietām saistītie vietvārdi igauņu rūnu dziesmās”, Ieva Vītola „Svētupes vietu folklora”, Eberhards Vinklers “Piezīmes par Šēgrēna Salacas lībiešu valodas manuskriptu”, Patriks O’Rurks, Karls Pajusalu “Lībiskās pēdas igauņu valodā”, Gunta Kļava „Dažas gramatiskas pārmaiņas latviešu valodā lībiešu valodas ietekmē”, Mīna Norvika “Nākotnes izteikšana lībiešu valodā”, Kristofers Mouslijs “Lībiešu un citu atdzīvināto kopienu valodu salīdzinājums”, Linda Zonne-Zumberga Vietne “Līvõ kēļ” feisbukā”, Aldis Pinkens „Lībiešu kultūras mantojums Kolkas pagastā”, Valts Ernštreits „Lībiešu valoda 21. gadsimtā: uzdevumi un ieguvumi”. Konferences dalībnieku nolasītie referāti tiks publicēti zinātnisko rakstu krājumā, kas tiks izdots 2016. gadā.