Start page / Events / 2014

Kolcinieki saņem FEL grantu

Maija Rēriha, Līvu savienības Kolkas grupas vadītāja

12/03/2014

Līvu savienības Kolkas grupa veiksmīgi startējusi projektu konkursā un saņēmusi no fonda Fondation for Endangered Languages (FEL) finansiālo atbalstu lībiešu valodas un kultūrvēstures mācībām.

Anglijas fonds šogad atbalstījis 13 projektus no dažādām valstīm. t Latvija un lībieši FEL grantu saņēmēju sarakstā ir pirmo reizi.

Projekta pieteikumu sagatavot un Kolkas grupas vārdā fondam iesniegt palīdzēja mūsu atbalstītājs un sadarbības partneris Artis Orbis Beļģijā. Esam viņam no sirds pateicīgi par atbalstu, kā arī ierosmi un vēlmi līvu vārdu un valodu popularizēt un nest tālāk pasaulē. Tas mums ir arī iedrošinājums un uzmundrinājums tālākai darbībai un nākamajiem projektiem.

Līvu valodu un kultūrvēsturi Kolkas lībiešiem māca skolotāja Zoja Sīle. Projekta darbības laiks ir no šā gada janvāra līdz maijam.