Start page / Events / 2012

Prezidents Ilvess: lībiešu vārdnīca ved atpakaļ to, kas šķiet izzūdam

Igaunijas Republikas Prezidenta kancelejas sabiedrisko attiecību nodaļa

18/09/2012

Rīgā, 2012. gada 14. septembrī

Prezidents Tomass Hendriks Ilvess piedalījās nupat izdotās „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas” prezentācijā Rīgā, Igaunijas vēstniecībā.

„Ilgi gaidītā „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca” nojauc tās robežas, kas līdz šim ir pastāvējušas starp lībiešu, igauņu un latviešu valodām. Šo vārdnīcu var dēvēt par 21. gadsimtā celto jaunā laikmeta Lībiešu tautas namu, kas apliecina, ka lībieši aktīvi glabā savas saknes un ved atpakaļ to, kas šķiet izzūdam,” pavēstīja Igaunijas valsts galva.

Viņš izteica atzinību Latvijai, ka taupības budžeta apstākļos tā ir uzskatījusi par nepieciešamu atbalstīt savas mazās pamattautas vārdnīcas iznākšanu, kas pirmo reizi ir tik apjomīga un saturīga.

„Tas arī ir brīvo un demokrātisko sabiedrību pienākums un atbildība – iestāties par mazākajām kultūrām, lai tās gūtu drosmi pastāvēt un attīstīties,” bilda prezidents Ilvess.

„Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcu” ar Igaunijas un Latvijas valsts atbalstu izdeva Tartu Universitāte un Latviešu valodas aģentūra, tās sastādītāji ir Tartu Universitātes emeritētais profesors Tīts-Reins Vītso un Tartu Universitātes pētnieks Dr.phil. Valts Ernštreits.

Vārdnīcas materiāla vākšana sākta turpat pirms četrdesmit gadiem, un 2003. gadā Igaunijas un Latvijas zinātnieki sāka sastādīt tās manuskriptu. Šī ir pirmā Latvijā iznākusī lībiešu valodas vārdnīca, jo divas iepriekšējās izdotas Krievijā (1861) un Somijā (1938).

Viens no grāmatas autoriem, Valts Ernštreits, pavēstīja: „No lībiešu valodas viedokļa tas nav tikai gadsimta notikums, tas ir pirmreizīgs un vēsturisks pagrieziena punkts.”

Pasākuma galerija apskatāma Igaunijas Republikas prezidenta mājas lapā.

LTV sižets par pasākumu šeit (no 9:45 min).