Start page / Events / 2012

 

Tūoiznapǟvan, 22. mais kīela 16 Tartus, TI Jedāl-Ēsti kīel ja kultūr tuņšlimizsidāms sugīz līvõ kuņšt nägțimiz ja līvõd ābēd vāldiž tiemi.

Līvõ kuņšt nägțimizõs āt nǟdõb ja vȯstõb kuolm līvõ kuņštnikā – Baiba Damberg (sindõn 1957 Sīkrõgs), Valt Ernštreit (sindõn 1974 Rīgõs) ja Lilita Līce (sindõn 1948 Rīgõs) tīed – akvareld, grafikad ja zīdõmōļtõkst.

Īdskubs nägțimiz vāldiž tīemizõks sugīz Jemākīel seļtš ja Līvõ Kultūr sidām kubbiz tīesõ vaļmõks sōnd ābēd “Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks” lugdõbrōntõz vāldiž tīemi. Ābēd kežkēra sai kubbõ pandõd jõvā 1938. āigast immõr, bet pǟva vallõ se neiz set lǟndzāigast lopāndõksõs. Ābēd bildidi teitõ Ēstimō ja Lețmō lapst. Īdskubs täužīņ līvõkēļizt ābēdõks um sōnd vaļmõks ka tukimizvaitmõz, missõst āt lieudtõb amād ābēd tekstõd ēstikēļizt tulkõmd.

Kārļa Staltes “Dzīvais vārds. Ābece un sākuma lasāmgrāmata”. 2011.