Start page / Events / 2012

Lībiešu mākslinieku izstāde Tartu

Livones.net

27/05/2012

22. maijā Dienvidigauņu centrā Tartu atklāja lībiešu mākslinieku grupas darbu izstādi.

Tajā apskatāma daļa no pagājušajā Lībiešu kultūras centra rīkotās ceļojošās izstādes „Līvõdkuņšt” darbiem, kas tika eksponēti arī Helsinkos. Izstādē Tartu piedalās mākslinieki Baiba Damberga, Lilita Līce un Valts Ernštreits.

Vienlaikus ar izstādes atklāšanu notika lībiešu ābeces „Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz” atvēršanas svētki Igaunijā. Tajā pārdomās par izcilo notikumu lībiešu kultūras dzīvē dalījās Tīts ReinsVītso, KarlsPajusalu, Valts Ernštreits un citi. Jādomā, ka ābecei Igaunijas grāmatu tirgū būs tikpat laimīgs liktenis kā pagājušā gada rudenī izdotajam rakstu krājumam „Liivlased: Ajalugu, keel ja kultuur”, kas šāgada marta beigās vairs nebija nopērkams.