Start page / Events / 2011

Sapņi, kas piepildās

Baiba Šuvcāne

22/12/2011

Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada noslēgumu ar lībiešu ābeces „Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz” atvēršanu Kolkā atzīmēja 20. decembrī.

Pamatskolā pulcējās skolas audzēkņi, skolotāji, Kolkas lībiešu grupas biedri un citi interesenti. Lībiešu himnu braši nospēlēja Kolkas pūtēju orķestris, bet lībiskās noskaņās ar dziesmām klātesošos ievadīja meiteņu vokālais ansamblis. Lībiešu interešu grupas bērni skolotājas Mārītes Zandbergas vadībā demonstrēja pirmās zināšanas lībiešu valodā.

Īstas Ziemassvētku dāvanas – jaunās lībiešu ābeces – bija atveduši Lībiešu gada galvenie organizatori – Lībiešu kultūras centrs un Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un to sadarbības partnere Latviešu valodas aģentūra, kura finansiāli atbalstījusi gan ābeci, gan arī bukletu skolu valodas un vēstures skolotājiem „Lībieši 44 atbildēs”.

Lībiešu kultūras centra vadītāja Gundega Blumberga, uzrunājot klātesošos, atgādināja, ka ne senākos laikos, ne viņas skolas gados bērniem nav bijusi lībiešu valodas ābece, un tāpēc mums visiem jāapzinās šī brīža nozīmība – mums tagad ir pirmā lībiešu valodas ābece!

Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Gunta Kļava pastāstīja, cik ļoti viņus iedvesmojis Lībiešu kultūras centra paveiktais visa gara garumā. Tā ir lieliska apziņa – padarītais paliks visiem! Prieks par Kolkas skolēnu lieliskajiem zīmējumiem ābecei, tāpēc aģentūras aicinājums piedalīties arī viņu rīkotajā zīmējumu konkursā. Arī izmantot iespējas projektu līmenī sadarboties ar Pāles un Igaunijas skolām, kuru audzēkņi tāpat piedalījās ābeces ilustrēšanā ar saviem zīmējumiem.

Starptautiskā lībiešu draugu biedrības Latvijas nodaļas vadītāja rakstniece Nora Ikstena savu uzrunu sāka ar intriģējošiem jautājumiem: „Kurš zina, kas ir saltkurpji?”, „Kas ir Bažu Ansis?” Bērni gan nerada atbildi uz rakstnieces jautāto par lībiešu nostāstu un pasaku tēliem, bet savas versijas izklāstīja. Nora Ikstena uzsvēra, ka viņu ļoti saista lībiešu kultūra un tās tēlainība, un beidzot uzrunu, nolasīja nelielu Ingas Ābeles dzejoļa „Stars” fragmentu no pavisam nesen iznākušā dzejas krājuma „Kā iznirst lībieši”. Neviena valsts nav maza, kuras krastus apskalo jūra, – tā raksta Inga Ābele.

Gundega Blumberga vēlreiz uzsvēra brīža nozīmīgumu: „Tā ir pirmā ābece lībiešu valodā pasaules vēsturē! Nesamulstiet, ka nezināt lībiešu valodu un nevarat uzreiz lasīt ābeci. Esam padomājuši par tulkojumu. Tas jaunajā gadā iznāks četrās valodās – latviešu, igauņu, somu un angļu. Bijām priecīgi par Kolkas skolēnu atsaucību ābeces zīmējumu konkursā un tāpēc izlēmām, ka katram, kas piedalījies, jāsaņem sava ābece. Esmu šodien ļoti laimīga! Tas ir viens no sapņiem, kas piepildījies! Ieceriet vienmēr vairāk, nekā tajā brīdī varat izdarīt. Nebaidieties sapņot!”

Lībiešu ābeces no rakstnieces Noras Ikstenas rokām saņēma ikviens Kolkas skolēns, kurš ar savu zīmējumu bija piedalījies tās ilustrēšanā. Ābeces, bukleti „Lībieši 44 atbildēs”, dzejas krājumi „Kā iznirst lībieši” tika dāvināti Kolkas skolas bibliotēkai, kā arī citiem lībiešu valodas un kultūras kopējiem Kolkā.

Jauko un sirsnīgo sarīkojumu noslēdza Kolkas lībiešu dziesmu ansambļa „Laula” uzstāšanās. Ansambļa lībiešu valodā dziedātās Ziemassvētku dziesmas klātesošos ievadīja svētku noskaņā, vēl jo vairāk tāpēc, ka bijām saņēmuši skaistu Ziemassvētku dāvanu – lībiešu ābeci.