Start page / Events / 2011

19. decembrī Pāles pamatskolā viesojās Latviešu valodas aģentūras (LVA) projektu koordinatore Gunta Kļava un Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada koordinators Latvijā dzejnieks Valts Ernštreits.

Vispirms Pāles skolēni kopā ar mūzikas skolotāju Egonu Beitiku dziesmās uzbūra svētku noskaņu. Skolotāja Margita Kārnupe kopā astotklasnieci Veniju Zariņu un devītklasnieci Lindu Kauliņu izpildīja dziesmu lībiešu valodā. Pērn grupa Pāles skolēnu, tai skaitā Venija un Linda, tāpat skolotāja Margita cītīgi mācījās lībiešu valodu.

Kārlis Stalte savulaik bija iecerējis ilustrācijas grāmatai, mēs nolēmām aicināt, lai tās zīmē bērni, – pastāstīja V. Ernštreits. Piedāvājums tika izteikts Pāles un Kolkas pamatskolas skolēniem – Vidzemes un Kurzemes lībiešu pēctečiem, arī Metsapoles pamatskolai un Kilingi-Nemmes ģimnāzijai Igaunijā. – Saņēmām apmēram 300 zīmējumu un sapratām, ka nevaram izlemt, kurus izmantot, jo bērni bija ļoti centušies. Nolēmām publicēt visus. Tā kā katram autoram bijām apsolījuši uzdāvināt pa grāmatas eksemplāram, nācās pat palielināt tirāžu, – skaidroja V. Ernštreits. Tā ābeces tika 42 Pāles bērniem. Papildu veltes par lībiešu valodas popularizēšanu saņēma Venija un Linda. Vēlāk meitenes atklāja, ka ir lībiešu pēcteces, tāpēc mācījušās šo valodu un labprāt piedalījušās arī ābeces ilustrēšanā. Tāpat skaistās ābeces saņēma skolotāja Margita Kārnupe, Dace Bērziņa un Ināra Zeme, kuras mudināja bērnus uz zīmēšanu.

Gan ābece, gan citas grāmatas, arī LVA nule izdotā brošūra „Lībieši 44 atbildēs” tika nodotas skolas bibliotēkai. Tādas veltes tika arī Pāles muzejam. Skolas direktors Ziedonis Rubezis pateicās par dāvanām un piebilda, ka labprāt arī turpmāk iesaistītos līdzīgās aktivitātēs. G. Kļava aicināja pāliešus piedalīties LVA rīkotajā skolēnu zīmējumu konkursā „Starp mani un tevi ir valoda”.