Start page / Events / 2011

Pagodinājums lībiešu valodas pētniekiem

Renāte Blumberga

12/12/2011

Pēdējo nedēļu laikā divi lībiešu valodas pētnieki – Eberhards Vinklers un Karls Pajusalu – ir saņēmuši ievērības cienīgu atzinību par savu ilggadējo zinātnisko darbu.

24. novembrī par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli tika ievēlēts Getingenas Universitātes somugru valodu profesors Eberhards Vinklers (Eberhard Winkler, dz. 1955). Par viņa pagaidām nozīmīgākajiem lībiešu valodas pētījumiem uzskatāmas divas monogrāfijas, kurās viņš publicējis senākos lībiešu valodas materiālus, – „Vidzemes lībiešu valodas materiāli” (Salis-livische Sprachmaterialien. München, 1994) un ”Senākie lībiešu valodas materiāli” (Ältere livische Sprachmaterialien. München, 1999), kā arī pētījumi par Vidzemes lībiešu valodas leksiku. Ārkārtīgi nozīmīgs darbs kā zinātniekiem, tā arī visiem interesentiem ir pirms diviem gadiem iznākusī Vidzemes lībiešu valodas vārdnīca (Salis-livisches Wörterbuch. Tallinn, 2009). Šis darbs, kurā apkopoti visi pagaidām apzinātie Vidzemes lībiešu valodas vārdi, tapa kopdarbā ar Karlu Pajusalu

Karls Pajusalu konferencē Livonica I. Tartu, 2011.

Karls Pajusalu (Karl Pajusalu, dz. 1963) ir otrs gaviļnieks – viņu 7. decembrī ievēlēja par Igaunijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi. Arī Tartu Universitātes igauņu dialektoloģijas un igauņu valodas vēstures profesora lībiešu valodas pētījumi lielākoties ir saistīti ar Vidzemes lībiešu valodu. K. Pajusalu ir arī Tartu Universitātes igauņu un vispārējās valodniecības institūta Igauņu valodas nodaļas vadītājs, un šī institūta paspārnē šobrīd top lielā lībiešu valodas vārdnīca. K. Pajusalu ar lībiešu lietām nodarbojas arī sabiedriskā kārtā – viņš ir Starptautiskās lībiešu draugu biedrības Igaunijas nodaļas vadītājs un ir daudz palīdzējis, lai starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumi tiktu plaši atzīmēti arī pie mūsu rietumu kaimiņiem. Atzīmēsim, ka K. Pajusalu bija viens no nesen Igaunijā iznākušā rakstu krājuma ”Lībieši: Vēsture, valoda un kultūra” redaktoriem un autoriem.