Start page / Events / 2010

PROFESORS KARLS PAJUSALU RĪGĀ

Līvõ kultūr sidām

15/03/2010

18. martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē būs iespēja noklausīties Tartu universitātes profesora Karla Pajusalu referātu „Salacas lībiešu gramatika areāla perspektīvā”.

SeminÄra dalÄ«bnieki Talsu Ä’dnÄ«cÄReferāts tiek nolasīts Latviešu, baltu un vispārīgās valodniecības sekcijas sēdē „Valodas gramatiskā sistēma sinhroniskā un diahroniskā aspektā”. Šī sēde ir viena no gandrīz pusotra simta, kas šogad notiek no janvāra līdz maijam LU 68. konferencē.

Līdztekus dalībai konferencē no šodienas līdz pat piektdienai Karls Pajusalu lasīs arī lekcijas Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Bakalaura programmas “Somugru studijas” studentiem.

Karls Pajusalu ir pazīstams lingvists, par kura pēdējā laika pētniecības jomu kļuvuši tieši lībiešu valodas Salacas dialekta materiāli. Viņš ir arī Starptautiskās lībiešu draugu biedrības valdes loceklis.