Start page / Events / 2010

Lībiešu saime kļuvusi par vēl vienu dzimtās valodas runātāju nabagāka. 2010. gada 16. februārī mirusi ventspilniece Erna Vanaga. Uz Ventspils meža kapiem Ernu izvadīs 19. februārī 13.00.

Erna Vanaga dzimusi 1925. gada 30. maijā Sīkragā. Viņas tēvs Pēteris Breinkopfs no 1936. līdz 1940. gadam bija Līvu savienības priekšsēdētājs, un tieši šajā laikā notika Lībiešu tautas nama celtniecība Mazirbē. Simboliski, ka tautas nama 70. gadskārtas sarīkojumā apmeklētājus iepazīstināja ar LS iecerēto  Lībiešu – angļu – latviešu vārdnīcas CD , kura tekstu ierunājusi Erna Vanaga.

Erna Vanaga nebija no tiem, kas savu lībiskumu apliecināja publiski, lai gan tautiešu cieņu un atzinību būtu pelnījusi kaut vai ar to, ka cauri gadu desmitiem bija saglabājusi dzīvu savu lībiešu valodu. Līvu savienības Ventspils nodaļas vadītāja Ausma Ernestovska stāsta, ka Erna valodas jautājumos bijusi padomdevēja vismaz gadsimta ceturksni, kad viņā modusies interese par senču valodu un kultūru.

Erna bija arī teicēja gan Latvijas, gan Igaunijas zinātniekiem. 

Aizgājis labs un gaišs cilvēks – tā saka ventspilnieki. Tā saka visi, kas pazina Ernu Vanagu. Aizgājis vēl viens no tā mazumiņa, kas saprata vārdu Mäd izā, kis ūod touvõs, pivāstõd sōgõ sin nim nozīmi.

Starptautiskā lībiešu draugu biedrība

Līvõ Kultūr sidām