Start page / Events / 2010

IZNĀKUSI SALACAS LĪBIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA

Valts Ernštreits

05/01/2010

2009. gada nogalē Tallinā iznākusi Salacas lībiešu valodas vārdnīca, kuru apkopojuši Getingenes universitātes profesors Eberhards Vinklers un Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu.

Salacas lÄ«bieÅ¡u valodas vÄrdnÄ«caŠis apjomīgais, turpat 300 lappušu garais pētījums ietver Salacas lībiešu valodas leksiku, kuru autoriem izdevies apkopot gan no publicētiem avotiem, gan no arhīvu materiāliem. Jāatzīmē, ka šāda apkopojoša vārdnīca tiek izdota pirmo reizi. Pirms tam Salacas lībiešu valodas leksika ir apkopota Andreasa Johana Šēgrena sastādītajā Lībiešu-vācu vārdnīcā (Livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch, 1861) un Eberharda Winklera iepriekšējā pētījumā par Salacas lībiešu valodu – Salacas lībiešu valodas materiāli (Salis-Livische Sprachmaterialien, 1994).

Grāmata izdota somugristikai veltītā zinātniskā žurnāla Linguistica Uralica rakstu sērijā. Vairāki raksti par lībiešu valodu lasāmi arī jaunajā Linguistica Uralica numurā. Tīmeklī tie ir aplūkojami šeit.