Start page / Events / 2009

NOTIEK PORTĀLA PĀRVEIDE

Līvõ kultūr sidām

28/08/2009

Ņemot vērā apmeklētāju lielo interesi un saņemot fonda Nordplus, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu, Līvõ kultūr sidām ir sācis portāla livones.lv pārveidi.

LivonesPortāls tiek papildināts ar jaunām sadaļām. Tā sadaļā „Organizācijas” varēs atrast plašāku informāciju gan par Lībiešu kultūras centra, gan citu lībiešu sabiedrisko organizāciju – Līvu fonda, Līvu savienības -, kā arī Starptautiskās lībiešu draugu biedrības darbību. Šī sadaļa būs labs palīgs arī tiem, kuru interese par lībiešiem ir dziļāka, jo ievietosim ziņas par Latvijas un citu valstu muzejiem un krātuvēm, kurās atrodami materiāli par lībiešiem, kā arī norādes uz interneta vietnēm.

Tiek veidota arī diskusiju sadaļa “Forums”, kurā var piedalīties ‘domu apmaiņā par visiem svarīgākajiem jautājumiem, kā arī uzdot savus jautājumus.

Pārveides darbus paredzēts pabeigt līdz 2009. gada 1. novembrim. Atvainojamies par šajā laikā iespējamām tehniskām kļūmēm.