Start page / Events / 2009

LĪVU FONDS SĀK DARBU

Dāvis Stalts

11/06/2009

2009. gada 31. martā tika nodibināts Līvu fonds, lībiešu valodas, kultūras un sociālās vides atbalsta organizācija – nodibinājums. Organizācijas valdes priekšsēdētājs ir Dāvis Stalts, kas ir žurnālists un aktīvs līvu patriots politiķis.

Fonda valdē ir pārstāvēts arī mūziķis, fotogrāfs un projektu vadītājs Jānis Mednis, kas pašmācības ceļā apguvis līvu valodu, kā arī izdevis līvu fotoalbumu „Ōļaz, vālda, siņņi”, kā arī līvu jauniešu grupas līdere, topošā folkloras zinātniece Linda Zonne, kas jau piekto gadu mācās līvu valodu un aktīvi veicina lībiešu jauniešu iesaistīšanos tās apguvē.

„Līvu fonds” ir un būs atvērta organizācija tiem līviem un viņu draugiem, kas vēlēsies aktīvi iesaistīties un palīdzēt līvu tautas saglabāšanā.

„Esam sanākuši kopā, lai veiksmīgi turpinātu iesāktos darbus un pildītu pašu izvirzītos uzdevumus mūsu tautas interešu aizsardzībai. Ar savu piemēru gribam demonstrēt, ka esam spējīgi saglabāt savu kultūru un izdzīvot arī pašreizējos skarbajos apstākļos. Ļoti lielas cerības liekam uz lībiešu jauniešu entuziasmu, kā arī vecāko lībiešu sapratni un padomu,” saka „Līvu fonda” valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts.

„Līvu fonds” turpinās darbu ībiešu jauniešu valodas nometņu organizēšanā, sadarbībā ar Lībiešu kultūras centru organizēs lībiešu virtuālās komūnas attīstību, veidos lībiešu kultūru prezentējošus pasākumus – Lībiešu radu tautu dienas, kā arī veicinās starptautisko sadarbību gan ar Somiju, gan Igauniju.

„Līvu fonds” ir arī Latvijas reģionālo un mazāk lietoto valodu savienības LatBLUL biedrs, kas drīzumā būs organizācija ar starptautisku rezonansi, jo iestāsies identiska tipa Eiropas jumta organizācijā.

Līvu fonda mērķi

  1. Veicināt līvu tautas un kultūras saglabāšanos.
  2. Atbalstīt un organizēt līvu sabiedrības un apdzīvoto vietu sociālās dzīves un infrastruktūras attīstību.
  3. Organizēt līvu valodas apguvi un praktisku ikdienas lietošanu.