Livones.net
LĪBIEŠU KRASTA DZELZCEĻŠ
18/02/2010
Vācu armija 1916.-1917. gadā Latvijas teritorijā uzbūvēja vairākus pagaidu rakstura šaursliežu lauku (600 mm) dzelzceļus.
MAZIRBE UN PITRAGS
18/02/2010
Publicējam nelielu daļu no Pitragā dzīvojušā un Mazirbes skolā gājušā Kārļa Baranovska (1897-1994 (?)) bērnības atmiņām. Tās veltām Mazirbes un Pitraga apdzīvotām vietām, iemītnieku amatiem un rūpaliem, latviešu un lībiešu sakariem ar sāmsalniekiem.
LĪBIEŠU TAUTAS NAMA CELTNIECĪBAS VĒSTURE
31/07/2009
Cik tad daudz mēs īsti zinām par tā tapšanas gaitu, izņemot regulāru mūsu radu tautu - igauņu, somu, ungāru - pieminēšanu ar pateicības vārdiem par atbalstu un piemiņas plāksnēm pie tautas nama durvīm?
VISI BIJĀM NOBRIEDUŠI APLIECINĀT LĪBIEŠUS
17/08/2006
Ieva Neilande bija pirmā Līvõd Īt vecākā pēc savienības atjaunošanas 1988. gadā. Viņa, bija tā, kas panāca, ka lībieši ir pamattautība. Un vēl viens izcils panākums - pavērsiens no kaunēšanās par savu tautību uz lepošanos. Saruna ar Ievu Neilandi tapusi 1997. gada janvārī un publicēta mēnešrakstā Līvli.
LĪBIEŠU KARŠ
11/06/2006
1998. gada oktobrī un novembrī starp lībiešiem un Latvijas valsti notika sadursme. To var vērtēt dažādi, taču lībiešiem tā bija cīņa par tiesībām uz nākotni. 12. oktobris.
NO RĪGAS LĪDZ METSEPOLEI
11/06/2006
1999. gada 27. martā Staicelē notika sarīkojums "Lībieši atgriežas Latvijā", kas bija auglīga darba cēliena noslēgums un vienlaikus arī pieteikums turpinājumam. Nu jau grūti pateikt, kāds bija sākums.
LĪBIEŠI UN PIRMAIS PASAULES KARŠ
10/06/2006
Pirmais pasaules karš pārtrauca mierīgo Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu dzīves ritējumu. 1915. gada jūlijā vietējās krievu varas iestādes pavēlēja visiem jūrmalas iedzīvotājiem atstāt mājas un doties iekšzemē - daļa apmetās turpat Kurzemē pie latviešu saimniekiem, daļa devās tālāk uz Igauniju un Krieviju.
LĪBIEŠU KULTŪRAS UN SABIEDRISKĀ DZĪVE
10/06/2006
Organizēta lībiešu sabiedriskā un kultūras dzīve sākās pēc Pirmā pasaules kara un neatkarīgas Latvijas republikas nodibināšanas. Tas lielā mērā saistāms ar lībiešu atbalsta kustības izveidošanos Igaunijā un Somijā.
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
10/06/2006
Lībiešu saimnieciskā darbība, ko noteica apkārtējā vide - jūra, mežs un smilšainā augsne, līdz padomju periodam īpaši nemainījās. Tāpat tā īpaši neatšķīrās no pārējiem Latvijas piejūras novadiem.
LĪBIEŠI PĒDĒJOS ČETROS GADSIMTOS
10/06/2006
Beidzoties viduslaikiem, lībieši Latvijā dzīvoja divos kultūrvēsturiskos novados - Vidzemē un Kurzemē.
«LĪVÕD RĀNDA»
09/06/2006
1991. gada 4. februārī LR Ministru padome pieņēma lēmumu "Par Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Līvõd rānda" izveidošanu", tās nolikums tika apstiprināts tā paša gada oktobrī. Pēc nolikuma apstiprināšanas tika izveidota LK administrācija (direktors Edgars Sīlis).
VALSTS ILGTERMIŅA MĒRĶPROGRAMMA «LĪBIEŠI LATVIJĀ»
09/06/2006
Pēc Lībiešu kultūras centra un starptautiskās Lībiešu draugu biedrības iniciatīvas ar Ministru prezidenta rīkojumu 1998. gada 24. novembrī tika izveidota darba grupa valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" izstrādei (vadītājs Ilmārs Geige, darba grupā iekļauti zinātnieki un sabiedrisko organizāciju pārstāvji).
VALSTS ILGTERMIŅA MĒRĶPROGRAMMA «LĪBIEŠI LATVIJĀ»
09/06/2006
Akceptēta Ministru kabineta 1999. gada 14. decembra sēdē, protokols Nr. 7024§.
14/12
1923. gada 14. decembrī dzimusi lībiešu kultūras un sabiedriskā darbiniece Valda Šuvcāne (mirusi 26.12.2007).
14/12
1937. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek Mārtiņa Zīverta lugas „Lībiešu asinis” pirmizrāde.
14/12
1999. gada 28. decembrī Ministru kabinets akceptē valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”.
22/12
1893. gada 22. decembrī dzimis Lielirbes kora diriģents Didriķis Blūms (miris 1970. gadā).
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.
01/01
1943. gada 1. janvārī Puzē dzimis tēlnieks, pieminekļa lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī autors Kārlis Dane (miris 1982. gadā).