Livones.net
LĪBIEŠU KRASTA DZELZCEĻŠ
18/02/2010
Vācu armija 1916.-1917. gadā Latvijas teritorijā uzbūvēja vairākus pagaidu rakstura šaursliežu lauku (600 mm) dzelzceļus.
MAZIRBE UN PITRAGS
18/02/2010
Publicējam nelielu daļu no Pitragā dzīvojušā un Mazirbes skolā gājušā Kārļa Baranovska (1897-1994 (?)) bērnības atmiņām. Tās veltām Mazirbes un Pitraga apdzīvotām vietām, iemītnieku amatiem un rūpaliem, latviešu un lībiešu sakariem ar sāmsalniekiem.
LĪBIEŠU TAUTAS NAMA CELTNIECĪBAS VĒSTURE
31/07/2009
Cik tad daudz mēs īsti zinām par tā tapšanas gaitu, izņemot regulāru mūsu radu tautu - igauņu, somu, ungāru - pieminēšanu ar pateicības vārdiem par atbalstu un piemiņas plāksnēm pie tautas nama durvīm?
VISI BIJĀM NOBRIEDUŠI APLIECINĀT LĪBIEŠUS
17/08/2006
Ieva Neilande bija pirmā Līvõd Īt vecākā pēc savienības atjaunošanas 1988. gadā. Viņa, bija tā, kas panāca, ka lībieši ir pamattautība. Un vēl viens izcils panākums - pavērsiens no kaunēšanās par savu tautību uz lepošanos. Saruna ar Ievu Neilandi tapusi 1997. gada janvārī un publicēta mēnešrakstā Līvli.
LĪBIEŠU KARŠ
11/06/2006
1998. gada oktobrī un novembrī starp lībiešiem un Latvijas valsti notika sadursme. To var vērtēt dažādi, taču lībiešiem tā bija cīņa par tiesībām uz nākotni. 12. oktobris.
NO RĪGAS LĪDZ METSEPOLEI
11/06/2006
1999. gada 27. martā Staicelē notika sarīkojums "Lībieši atgriežas Latvijā", kas bija auglīga darba cēliena noslēgums un vienlaikus arī pieteikums turpinājumam. Nu jau grūti pateikt, kāds bija sākums.
LĪBIEŠI UN PIRMAIS PASAULES KARŠ
10/06/2006
Pirmais pasaules karš pārtrauca mierīgo Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu dzīves ritējumu. 1915. gada jūlijā vietējās krievu varas iestādes pavēlēja visiem jūrmalas iedzīvotājiem atstāt mājas un doties iekšzemē - daļa apmetās turpat Kurzemē pie latviešu saimniekiem, daļa devās tālāk uz Igauniju un Krieviju.
LĪBIEŠU KULTŪRAS UN SABIEDRISKĀ DZĪVE
10/06/2006
Organizēta lībiešu sabiedriskā un kultūras dzīve sākās pēc Pirmā pasaules kara un neatkarīgas Latvijas republikas nodibināšanas. Tas lielā mērā saistāms ar lībiešu atbalsta kustības izveidošanos Igaunijā un Somijā.
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
10/06/2006
Lībiešu saimnieciskā darbība, ko noteica apkārtējā vide - jūra, mežs un smilšainā augsne, līdz padomju periodam īpaši nemainījās. Tāpat tā īpaši neatšķīrās no pārējiem Latvijas piejūras novadiem.
LĪBIEŠI PĒDĒJOS ČETROS GADSIMTOS
10/06/2006
Beidzoties viduslaikiem, lībieši Latvijā dzīvoja divos kultūrvēsturiskos novados - Vidzemē un Kurzemē.
«LĪVÕD RĀNDA»
09/06/2006
1991. gada 4. februārī LR Ministru padome pieņēma lēmumu "Par Valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Līvõd rānda" izveidošanu", tās nolikums tika apstiprināts tā paša gada oktobrī. Pēc nolikuma apstiprināšanas tika izveidota LK administrācija (direktors Edgars Sīlis).
VALSTS ILGTERMIŅA MĒRĶPROGRAMMA «LĪBIEŠI LATVIJĀ»
09/06/2006
Pēc Lībiešu kultūras centra un starptautiskās Lībiešu draugu biedrības iniciatīvas ar Ministru prezidenta rīkojumu 1998. gada 24. novembrī tika izveidota darba grupa valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" izstrādei (vadītājs Ilmārs Geige, darba grupā iekļauti zinātnieki un sabiedrisko organizāciju pārstāvji).
VALSTS ILGTERMIŅA MĒRĶPROGRAMMA «LĪBIEŠI LATVIJĀ»
09/06/2006
Akceptēta Ministru kabineta 1999. gada 14. decembra sēdē, protokols Nr. 7024§.
01/05
1924. gada 1. maijā dzimis bibliogrāfs, lībiešu valodas un kultūras pētnieks Tenu Karma.
04/05
2001. gada 4. maijā Latvijas vēstures muzejā atklāj plašu izstādi „Lībieši senatnē”, izdodot arī izstādes katalogu.
05/05
1895. gada 5. maijā dzimis esperantists, viens no Esperanto – latviešu – lībiešu vārdnīcas autoriem Ints Henriks Čače (miris 1986. gadā).
10/05
1936. gada 10. maijā dzimusi Mazirbes etnogrāfiskās kolekcijas „Rāndali” dibinātāja Maija Valce.
11/05
1835. gada 11. maijā Viļķenes pagasta zemnieka Jēkaba Baumaņa un Burtnieku lībietes Anna Feldmanes ģimenē dzimis Latvijas Republikas himnas autors Baumaņu Kārlis (miris 1905. gadā).
13/05
2005. gada 13. maijā Tartu universitātē notika lībiešu normatīvās valodas jautājumiem veltīta konference.
14/05
1910. gada 14. maijā dzimis pirmais profesionālais lībiešu mākslinieks Andrejs Šulcs (miris 25.11.2006.).