Livones.net
Ķempju Kārļa veltījums LKS 20. gadskārtā
07/04/2014
Ķempju Kārlis

LABS VILNIS                                                      

 

vai jūs dzirdat                                               

vai vēlaties sadzirdēt                                     

to straumes balsi                                            

 

labs vilnis mūs šodien atvedis šurp               

kā laiva kā lībiešu kuģis                                 

 

lai gan tas nav nedz kuģis                              

nedz arī tukša jūra                                          

 

labs vilnis ir sirds                                           

kas spiež mūs patlaban                                  

vienu otram tuvāk                                          

ja mēs spējam to sajust                                  

 

tā ir balss sirds kas dzima                              

kad no jūrā ielietām debesīm                        

izauga lībiešu krasts                                       

 

labs vilnis nav tikai ūdens                             

nav tikai balss nav paaudze                           

 

labs vilnis no dzīlēm uzvilnī                       

laiku kas tajās nogremdēts                             

 

labs vilnis patiešām ir sirds                            

kas no katras atbalss triecas vēl stiprāk          

cilvēka sirds                                                   

kas pat aiziedams nāk                                    

cauri Latvijas krastu dziesmai                     

un ne tikai Latvijas vien                                

 

labs vilnis ir vienlaikus vidū                        

un malās                                                        

 

bezkaunīgi rādīdams mēli                             

nepavisam nesarkdams                                   

labs vilnis ir kā dziedošas kāpu smiltis          

ko tikai lībieši vien ir spējīgi apvaldīt

 

un šodien viņš apracis visu                            

Rīgas pilsētas centru zem sevis                    

 

labs vilnis – jaunā bezlaika jūras straume      

kurai krastiem nemaz nav jābūt                      

bet pats vilnis nepavisam nav jauns               

vai vismaz nav tas jaunais vilnis                     

par kuru zina ikviens                                      

 

labam vilnim nav ne naudas ne dzīves           

pat ne dzimuma                                           

 

bet būsim godīgi                                          

katrs vilnis taču ir drusku vairāk                    

sieviete nekā vīrietis                                    

 

labā vilnī ir 75 procenti sievietes                   

jā vilnim un sievietei mūsu zemēs                 

ir visai daudz kopīga                                    

 

redzu ka uzreiz jūs domājat                                       

par visādiem izliekumiem viļņu formām        

krūtīm un lūpām un visu                                

citu kas apaļš                                                  

 

kāpēc jums šķiet ka vilnim                           

ir jābūt apaļam                                              

 

labs vilnis reizēm var būt ļoti ass                   

tāpat kā asa ir mēle                                        

lai gan silta un miesas krāsā                           

 

labs vilnis nav ideāls vilnis                            

tas ir īstenības vilnis                                      

 

Baibas attēlu precīzajās līnijās           

Gundegas tekstu nostrādātībā                                 

Billes pētījumu dziļumā                                 

un Valta simtvirzienu sparā                            

 

labs vilnis saved kopā                                   

labus cilvēkus un nekautrēdamies                  

pārvērš viņu sirdis par jūru                            

kas apzinās savu robežu neierobežotību         

 

labs vilnis zina ka katrs klusums                 

nav lībiešu valoda                                          

un ar klusēšanu par lībieti nekļūsi                 

 

labā vilnī mīt jūras skaļums                           

un dieva acu smiekli                                  

padarot dzirdamu valodu                              

kuru saprot iesvaidītais                                  

 

nebūdams tikai devītais vilnis                     

tas ilgs vairāk par divdesmit gadiem            

vairāk nekā jebkurš izmērāms laiks              

tie ir svētki kas vērti gan jūras gan krasta      

 

labs vilnis tagad tepat                                 

tev pieskardamies                                          

23/07
2006. gada 23. jūlijā Mazirbē sāka darbu pirmā triju paaudžu lībiešu nometne „Mierlinkizt”.
25/07
1999. gada 25. jūlijā Vaides Ozolniekos sākās pirmā lībiešu valodas runātāju nometne.
31/07
1992. gada 31. jūlijā iznāk atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmais numurs.
01/08
1921. gada 1. augustā dzimusi arheoloģe, seno lībiešu apģērbu speciāliste Anna Zariņa.
01/08
1998. gada 1. augustā nodibināta Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.
03/08
2002. gada 3. augustā Mazirbē atklāta Valdas Marijas Šuvcānes grāmata „Lībiešu ciems, kura vairs nav”.
04/08
1994. gada 4. augustā Mazirbē sākas starptautiska zinātniska konference „Lībieši un viņu kultūra: mazo etnosu valodas un kultūras saglabāšanas teorija un prakse”.