Livones.net
IGAUNIJAS LITERATŪRAS MUZEJS
28/08/2009
Igaunijas Literatūras muzejā (Eesti Kirjandusmuuseum), kurš atrodas Tartu, ir divas krātuves, kurās atrodas ar lībiešu kultūru un vēsturi saistīti materiāli.
IGAUNIJAS NACIONĀLAIS MUZEJS
28/08/2009
1909. gadā dibinātais Igaunijas Nacionālais muzejs (Eesti Rahva Muuseum) ir etnoloģiskas ievirzes kulturoloģijas muzejs.
IGAUŅU VALODAS INSTITŪTS
28/08/2009
Igauņu valodas institūta (Tallina) fonotēkā glabājas lībiešu valodas ieraksti. Ierakstu apjoms ir liels - 321 stunda.
ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS
27/08/2009
Muzejs Juglas ezera krastā (Rīgā, Brīvības gatvē 440) dibināts 1924. gadā, pārvestās atkaluzstādītās un iekārtotās senceltnes publikas apskatei atvērtas 1932. gadā.
TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS
27/08/2009
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts atrodas 50 km uz ziemeļaustrumiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
27/08/2009
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs - latviešu tautas materiālās kultūras vērtību lielākā krātuve - dibināts 1869. gadā kā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs.
PĀLES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
27/08/2009
Pāles pagasta novadpētniecības muzejs (Pāles pagasta Kalnakrogā) ir vienīgais Latvijā, kurā ir iespējams uzzināt par Vidzemes lībiešu vēsturi.
PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJS VENTSPILĪ
27/08/2009
Piejūras brīvdabas muzejs dibināts 1954. gadā, ekspozīcija apmeklētājiem atvērta 1962. gadā, un tas ir vienīgais zvejniecībai veltītais brīvdabas muzejs Latvijā.
LĪBIEŠU MUZEJS STAICELĒ
27/08/2009
Lībiešu muzejs "Pivālind" iepazīstina ar lībiešu kultūras mantojumu Salacas novadā un Staiceles vēsturi.
KULTŪRU MUZEJS HELSINKOS
28/08/2009
Kultūru muzeja (Kulttuurien museo), kurš atrodas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, Somugru kolekcijā atrodami arī tie lībiešu tradicionālās kultūras priekšmeti, kurus savās ekspedīcijās 20. gs. sākumā savāca somu zinātnieki Ē. N. Setele, A. O. Heikels un L. Ketunens.
KOLKASRAGA INFORMĀCIJAS CENTRS
10/09/2009
Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centra galvenie darbības virzieni ir apmeklētāju uzņemšana un apkalpošana, informācijas pakalpojumu sniegšana un teritorijas apsaimniekošana.
STAICELES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
16/09/2009
Staiceles Tūrisma informācijas centrs darbojas no 2008. gada 1. janvāra.
23/07
2006. gada 23. jūlijā Mazirbē sāka darbu pirmā triju paaudžu lībiešu nometne „Mierlinkizt”.
25/07
1999. gada 25. jūlijā Vaides Ozolniekos sākās pirmā lībiešu valodas runātāju nometne.
31/07
1992. gada 31. jūlijā iznāk atjaunotā mēnešraksta „Līvli” pirmais numurs.
01/08
1921. gada 1. augustā dzimusi arheoloģe, seno lībiešu apģērbu speciāliste Anna Zariņa.
01/08
1998. gada 1. augustā nodibināta Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.
03/08
2002. gada 3. augustā Mazirbē atklāta Valdas Marijas Šuvcānes grāmata „Lībiešu ciems, kura vairs nav”.
04/08
1994. gada 4. augustā Mazirbē sākas starptautiska zinātniska konference „Lībieši un viņu kultūra: mazo etnosu valodas un kultūras saglabāšanas teorija un prakse”.