Livones.net
Līvlist dzied Tallinas Vecpilsētas dienās
10/06/2015
Lāsma Sīle

No 30. maija līdz 6. jūnijam Tallinā notika tradicionālās XXXIV Tallinas Vecpilsētas dienas. To atklāšanas koncertos 30. un 31. maijā piedalījās Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”.

Iekļaujoties bagātīgajā svētku programmā, atklāšanas dienā “Līvlist” dziedāja tautas mūzikas programmu, repertuārā ietverot tradicionālās jūras dziesmas, ģimenes dziesmas, kā arī rotaļas. Svētdiena – baznīcu diena – bija veltīta garīgajai mūzikai. “Līvlist” bija atvēlēta centrālā skatuve pusstundu garai programmai vecpilsētas rātslaukumā. Programmu atklāja ar Lauri Ketunena un Dzintara Kļaviņa dziesmu “Mantojums”, un dziesmām, kur ikdienas solī un svētkos lūgta Dieva palīdzība – “Gana diena”, “Jaunā pāra svētīšana”, “Ziemā”, “Ceļinieks”. Par lībiešu garīgajām dziesmām cauri gadu desmitiem stāstīja ansambļa dalībnieki Zoja Sīle, Laila Niedre, Jēkabs Raipulis Ar īpašu sirsnību klausītāji uzņēma “Šūpļadziesmu” un dziedājumu no Dzintara Kļaviņa “Lībiešu mesas” ar tautasdziesmas vārdiem par sauli un olu, un ganiņu nodilušās vīzēs.

Lībiešu ansambļa vadītāja Linda Šarkova stāsta: “Šī bija lieliska iespēja ansambļa dalībniekiem parādīt lībiešus un dziesmas arī ārpus Latvijas, un laikam tā īsti pirms pašas uzstāšanās aptvērām pasākuma vērienu un atbildību. Paldies mūsu balstiem – ilggadīgiem ansambļa dalībniekiem, kuri ar savu pieredzi atbalstīja arī jaunos.”

Ansamblis saka vislielāko paldies Tallinas Latviešu biedrības pārstāvim, bijušajam ventspilniekam Žīgura kungam par nevainojami noorganizēto atbalstu pirms brauciena un viesmīlīgo uzņemšanu Tallinā. Paldies Ērikai Krautmanei, kura palīdzēja festivāla dalībniekiem lībiski dziedāto saprast igauņu valodā. Igaunijā jutāmies gaidīti, pateicoties Norberta kunga rūpēm un gādībai par nokļūšanu pareizajā vietā un laikā.

Ar Tallinas Vecpilsētas dienām ik gadu tiek atzīmēts vasaras sākums, un tās notiek jau kopš 1982. gada. Galvenā norises vieta ir vecpilsēta, kuras pagalmos, laukumos, ielās, kafejnīcās, vasaras alus dārzos ienāk mūzika, māksla, teātris. Rīgas lībiešu ansambļa „Līvlist” dalība Tallinas svētkos notika ar koncertorganizācijas AVE SOL atbalstu.

22/09
2001. gada 22. septembrī Krimuldā atklāta piemiņas zīme Kaupo.
23/09
1926. gada 23. septembrī dzimusi lībiešu dziesmu ansambļa „Līvlist” ilggadējā diriģente Ārija Mauriņa (mirusi 2006. gadā).
23/09
1987. gada 23. septembrī dzimusi viens no Līvu fonda dibinātājām Linda Zonne.
25/09
1735. gada 25. septembrī dzimis mācītājs, lībiešu – vācu vārdnīcas autors Frīdrihs Kristians Ludvigs (miris 1811. gadā).
29/09
1884. gada 29. septembrī dzimis dzejnieks, Līvu savienības vecākais Didriķis Vālgamā (Volganskis-Valgums, miris 1968. gadā).
03/10
1995. gada 3. oktobrī Helsinkos atklāta lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõ kuņšt”.
08/10
1980. gada 8. oktobrī parakstīta iespiešanai pirmā lībiešu grāmata, kas Latvijā iznāca lībiešu trešās atmodas laikā – Pētera Damberga un Tenu Karmas „Lībiešu tautasdziesmas”.