Livones.net
International Scientific Conference LIVONICA V „Significance of Livonian Heritage”
02/05/2015
LKS

The University of Tartu, the Livonian Culture Centre and the Latvian Language Agency invite you to participate in the international scientific conference „LIVONICA V: Significance of Livonian Heritage” that will be held on 10 September 2015.

Conference topics: language, history, cultural history, literature, ethnology, music etc.

 Conference organizers: Līvõ Kultūr Sidām (Livonian Culture Centre), University of Tartu and Latvian Language Agency.

Place: Riga

Working languages of the conference: Livonian, Estonian, Latvian, English.

Please submit the abstract of your paper electronically by 30 May 2015.

The papers will be published in conference proceedings after the conference. All papers are published in English and reviewed by the editorial committee.

Please submit your paper for publishing by 30 September 2015.

Scientific and organising committee of the conference, editorial committee of the proceedings:

Dr. hist. Renāte Blumberga (Livonian Culture Centre)

Dr. phil. Valts Ernštreits (Livonian Culture Centre, University of Tartu)

Dr. phil. Karl Pajusalu (University of Tartu)

Dr. philol. Tiit-Rein Viitso (University of Tartu)

Dr. philol. Eberhard Winkler (University of Göttingen)

Dr. philol. Inita Vītola (Latvian Language Agency)

Contact persons:

Renāte Blumberga                                                       Gunta Kļava

Livonian Culture Centre                                                          Latvian Language Agency

E-mail: renate.blumberga@gmail.com                         E-mail: gunta.klava@valoda.lv

 

International Scientific Confenrece 

LIVONICA V

10 September 2015 

 

 

 

APPLICATION 

 

Name, surname 

 

Scientific (academic) degree

 

Place of work

 

Address

 

Phone

 

E-mail

 

 

 

Language of presentation

 

 

Livonian

 

Latvian

 

Estonian

 

English

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Topic of presentation (in the language of presentation):

 

 

 

 

Abstract:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please submit your abstract to Renāte Blumberga (renate.blumberga@gmail.com) or Gunta Kļava (gunta.klava@valoda.lv) by 30 May 2015.

Please submit the manuscript for publishing in the conference proceedings to Renāte Blumberga (renate.blumberga@gmail.com) or Gunta Kļava (gunta.klava@valoda.lv) by 30 September 2015.

22/09
2001. gada 22. septembrī Krimuldā atklāta piemiņas zīme Kaupo.
23/09
1926. gada 23. septembrī dzimusi lībiešu dziesmu ansambļa „Līvlist” ilggadējā diriģente Ārija Mauriņa (mirusi 2006. gadā).
23/09
1987. gada 23. septembrī dzimusi viens no Līvu fonda dibinātājām Linda Zonne.
25/09
1735. gada 25. septembrī dzimis mācītājs, lībiešu – vācu vārdnīcas autors Frīdrihs Kristians Ludvigs (miris 1811. gadā).
29/09
1884. gada 29. septembrī dzimis dzejnieks, Līvu savienības vecākais Didriķis Vālgamā (Volganskis-Valgums, miris 1968. gadā).
03/10
1995. gada 3. oktobrī Helsinkos atklāta lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu izstāde „Līvõ kuņšt”.
08/10
1980. gada 8. oktobrī parakstīta iespiešanai pirmā lībiešu grāmata, kas Latvijā iznāca lībiešu trešās atmodas laikā – Pētera Damberga un Tenu Karmas „Lībiešu tautasdziesmas”.