Livones.net
International Scientific Conference LIVONICA V „Significance of Livonian Heritage”
02/05/2015
LKS

The University of Tartu, the Livonian Culture Centre and the Latvian Language Agency invite you to participate in the international scientific conference „LIVONICA V: Significance of Livonian Heritage” that will be held on 10 September 2015.

Conference topics: language, history, cultural history, literature, ethnology, music etc.

 Conference organizers: Līvõ Kultūr Sidām (Livonian Culture Centre), University of Tartu and Latvian Language Agency.

Place: Riga

Working languages of the conference: Livonian, Estonian, Latvian, English.

Please submit the abstract of your paper electronically by 30 May 2015.

The papers will be published in conference proceedings after the conference. All papers are published in English and reviewed by the editorial committee.

Please submit your paper for publishing by 30 September 2015.

Scientific and organising committee of the conference, editorial committee of the proceedings:

Dr. hist. Renāte Blumberga (Livonian Culture Centre)

Dr. phil. Valts Ernštreits (Livonian Culture Centre, University of Tartu)

Dr. phil. Karl Pajusalu (University of Tartu)

Dr. philol. Tiit-Rein Viitso (University of Tartu)

Dr. philol. Eberhard Winkler (University of Göttingen)

Dr. philol. Inita Vītola (Latvian Language Agency)

Contact persons:

Renāte Blumberga                                                       Gunta Kļava

Livonian Culture Centre                                                          Latvian Language Agency

E-mail: renate.blumberga@gmail.com                         E-mail: gunta.klava@valoda.lv

 

International Scientific Confenrece 

LIVONICA V

10 September 2015 

 

 

 

APPLICATION 

 

Name, surname 

 

Scientific (academic) degree

 

Place of work

 

Address

 

Phone

 

E-mail

 

 

 

Language of presentation

 

 

Livonian

 

Latvian

 

Estonian

 

English

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Topic of presentation (in the language of presentation):

 

 

 

 

Abstract:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please submit your abstract to Renāte Blumberga (renate.blumberga@gmail.com) or Gunta Kļava (gunta.klava@valoda.lv) by 30 May 2015.

Please submit the manuscript for publishing in the conference proceedings to Renāte Blumberga (renate.blumberga@gmail.com) or Gunta Kļava (gunta.klava@valoda.lv) by 30 September 2015.

28/03
1749. gada 28. martā dzimis Rūjienas draudzes mācītājs Gustavs Bergmanis (miris 1814. gadā), kas publicējis pirmo garīgo tekstu lībiešu valodā.
30/03
1805. gada 30. martā dzimis A. J. Šēgrēna darba turpinātājs lībiešu valodas pētīšanā akadēmiķis Ferdinands Johans Vīdemanis (miris 1887. gadā).
31/03
1877. gada 31. martā dzimusi lībiešu folkloras teicēja Kristīne Demberga-Ozolzīle (mirusi 1962. gadā).
31/03
2009. gada 31. martā nodibināts Līvu fonds.
01/04
1831. gada 1. aprīlī dzimis lībiešu skolotājs, dzejnieks un tulkotājs Pēteris Princis (miris 1889. gadā).
02/04
1910. gada 2. aprīlī Vaidē dzimis lībiešu dzejnieks Alfons Bertholds (miris 18.07.1993.).
02/04
1923. gada 2. aprīlī dibināta pirmā lībiešu sabiedriskā organizācija „Līvõd īt”.