Livones.net
Kutse üritusele "Liivlased: keel ja kultuur"
14/04/2015
Tuuli Tuisk

Sel reedel, 17. aprillil kell 11.00 toimub liivi üritus Vilniuse ülikoolis.

Pealkiri: Liivlased: keel ja kultuur

Koht: Vilniuse ülikooli filoloogiateaduskond, J. Balkevičiuse auditoorium

Programm: dokumentaalfilm "Professor Viitso liivlased", arutelu teemal "Liivi keel: ajalugu, tänapäev, tulevik" (inglise keeles), uuematest liivi keele alastest väljaannetest, liivi luuletuste ettekandmine.

Osa võtavad: Tartu Ülikooli uurijad Tiit-Rein Viitso, Karl Pajusalu, Valts Ernštreits, liivi luuletajad Ķempi Kārl, Baiba Damberga

Korraldajad: Vilniuse ülikooli baltistika osakond, Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Läti Keele Agentuur

20/11
2002. gada 20. novembrī Renāte Blumberga aizstāv doktora disertāciju par tēmu „Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu krātuvēs”.
24/11
1998. gada 24. novembrī pēc Lībiešu kultūras centra un starptautiskās Lībiešu draugu biedrības iniciatīvas ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidota darba grupa valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" izstrādei.
26/11
1796. gadā 26 novembrī Miķeļtorņa Viļumos dzimis lībiešu dzejnieks, tulkotājs Jānis Princis vecākais (miris 1868. gadā).
26/11
1988. gada 26. novembrī Rīgā atjauno Līvu savienību ar nosaukumu „Lībiešu kultūras savienība” (Līvõd kultūr īt).
28/11
2014. gada 28. novembrī etnoloģe Renāte Blumberga saņem Baltijas Asamblejas balvu zinātnē.
05/12
1860. gada 5. decembrī Mazsalacā dzimis ārsts pirmais Lībiešu draugu biedrības Latvijā priekšsēdis Ādams Butuls (miris 1938. gadā).
10/12
1941. gada 10. decembrī dzimusi vēsturniece Ieva Neilande (mirusi 17.08.2006.), atjaunotās Līvu savienības pirmā vecākā.