Livones.net
Līvu Savienībai jauna vadība
20/07/2012
Vents Priedoliņš, Līvu (lībiešu) Savienības (Līvõd Īt) valdes loceklis

Svētdien, 15.jūlijā, Mazirbē notika Līvu (lībiešu) Savienības biedru delegātu sapulce. Viens no darba kārtības jautājumiem bija valdes priekšsēdētāja un valdes pārvēlēšanas. Par jauno Līvu Savienības vadītāju uz diviem gadiem pārliecinoši tika ievēlēta Ieva Ernštreite. Iepriekšējos divus gadus biedrību vadīja Dāvis Stalts, kurš lībiešu intereses turpinās aizstāvēt kā Saeimas deputāts.

Ieva Ernštreite ir Līvu Savienības biedrs kopš tās darbības atjaunošanas 1988.gadā. Rīgas Doma kora skolas angļu valodas skolotāja, tulkotāja, projektu vadītāja Latvijas nevalstisko organizāciju atbalstam. Līvu Savienību vēlētos attīstīt kā koordinējošu organizāciju lībiešu grupu kvalitatīvai darbībai visā Latvijā. Pamatvērtības – lībiešu valodas apguve, lībiešu ģimeņu un bērnu vasaras nometnes, Lībiešu Tautas nama Mazirbē kā lībiskās dominantes uzturēšana, saturā bagāti Līvu tradicionālie svētki.

Līvu Savienības valdē turpinās darboties reģionālo nodaļu vadītāji: Edgars Millers (Mazirbe), Ausma Ernestovska (Ventspils), Monta Kvjatkovska (Rīga) un Maija Rēriha (Kolka). Jau minētajiem Līvu Savienības valdes darbā pievienosies Ērika Krautmane (Rīga) un Vents Priedoliņš (Ventspils), kurus valdē ievēlēja delegātu sapulce.

Līvu Savienība dibināta 1923.gadā, un nākamgad tai apritēs apaļi 90 gadi. Tās sākotnējie darbības mērķi bija lībiešu valodas saglabāšana, rūpes par lībiešu izglītošanu un lībiešu ekonomisko un sociālo apstākļu uzlabošana, kas būtībā saglabājušies arī mūsdienās. Par 1923.gadā dibinātās Līvu Savienības pēcteci uzskatāmā Lībiešu kultūras biedrība dibināta 1988.gadā, bet savu sākotnējo nosaukumu organizācija atguva 1993.gadā. Līvu Savienība ir lielākā sabiedriskā lībiešu organizācija Latvijā.

14/12
1923. gada 14. decembrī dzimusi lībiešu kultūras un sabiedriskā darbiniece Valda Šuvcāne (mirusi 26.12.2007).
14/12
1937. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek Mārtiņa Zīverta lugas „Lībiešu asinis” pirmizrāde.
14/12
1999. gada 28. decembrī Ministru kabinets akceptē valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”.
22/12
1893. gada 22. decembrī dzimis Lielirbes kora diriģents Didriķis Blūms (miris 1970. gadā).
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.
01/01
1943. gada 1. janvārī Puzē dzimis tēlnieks, pieminekļa lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī autors Kārlis Dane (miris 1982. gadā).