Livones.net
Lībiešu mākslinieku izstāde Tartu
27/05/2012
Livones.net

22. maijā Dienvidigauņu centrā Tartu atklāja lībiešu mākslinieku grupas darbu izstādi.

Tajā apskatāma daļa no pagājušajā Lībiešu kultūras centra rīkotās ceļojošās izstādes „Līvõdkuņšt” darbiem, kas tika eksponēti arī Helsinkos. Izstādē Tartu piedalās mākslinieki Baiba Damberga, Lilita Līce un Valts Ernštreits.

Vienlaikus ar izstādes atklāšanu notika lībiešu ābeces „Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz" atvēršanas svētki Igaunijā. Tajā pārdomās par izcilo notikumu lībiešu kultūras dzīvē dalījās Tīts ReinsVītso, KarlsPajusalu, Valts Ernštreits un citi. Jādomā, ka ābecei Igaunijas grāmatu tirgū būs tikpat laimīgs liktenis kā pagājušā gada rudenī izdotajam rakstu krājumam „Liivlased: Ajalugu, keel ja kultuur”, kas šāgada marta beigās vairs nebija nopērkams.

14/12
1923. gada 14. decembrī dzimusi lībiešu kultūras un sabiedriskā darbiniece Valda Šuvcāne (mirusi 26.12.2007).
14/12
1937. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek Mārtiņa Zīverta lugas „Lībiešu asinis” pirmizrāde.
14/12
1999. gada 28. decembrī Ministru kabinets akceptē valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”.
22/12
1893. gada 22. decembrī dzimis Lielirbes kora diriģents Didriķis Blūms (miris 1970. gadā).
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.
01/01
1943. gada 1. janvārī Puzē dzimis tēlnieks, pieminekļa lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī autors Kārlis Dane (miris 1982. gadā).