Livones.net
VARIS LAMSTERS
05/06/2006
Varis Lamsters (1974) dzimis Rīgā, lībiešu izcelsmes mākslinieku Solveigas un Andra Lamsteru ģimenē. 1993. gadā beidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu, bet 1999. gadā - Latvijas Mākslas akadēmijas monumentālās glezniecības meistardarbnīcu.
VERNERS KARIŅŠ
05/06/2006
Verners Kariņš (1915-1990) ir salacgrīvietis, Vidzemes lībiešu Kariņu dzimtas pēctecis, akvarelistes Lilitas Līces tēvs. Glezniecībai veltījis pēdējos trīs mūža gadus, atstādams 50 eļļā uz audekla gleznotas ainavas.
VILNIS BLAŽEVICS
05/06/2006
Vilnis Blaževics (1940-1990), Prinču - Ernštreitu dzimtas atvase, dzimis Ances pagastā. 1962. gadā beidzis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu vitrāžas specialitātē, bet 1968. gadā - Latvijas Mākslas akadēmijas interjera nodaļu.
JĀNIS BELTE
05/06/2006
Pirmais zināmais lībiešu mākslinieks Jānis Belte (1893-1946), saukts arī par Kriņķeļu Jāni, dzimis Lūžņas ciema Kriņķeļos zvejnieka ģimenē, plaši sazarotās Beltu dzimtas pārstāvis.
LELDE OZOLIŅA
05/06/2006
Lelde Ozoliņa (1983) dzimusi Rīgā grafiķu Baibas Dambergas un Viestura Ozoliņa ģimenē. No mātes guvusi piederības apziņu lībiešiem un interesi par lībiešu valodu un kultūru.
MĀRCIS PODIŅŠ-SĀRUMS
05/06/2006
Vidzemes lībietis Mārcis Podiņš-Sārums (1799-1859), kas dzimis Cēsu apriņķa Priekuļos. Latviešu celtniecības vēsturē viņš tiek minēts kā pirmais celtniekmeistars no zemnieku vidus. Sāruma izcilākais darbs ir Cēsu Jāņa baznīcas tornis, par kura modeli 1853. gadā Rīgā, Melngalvju namā, sarīkotajā izstādē viņš ieguvis mazo sudraba medaļu.
MARGARETA ŠĶIPSNA
05/06/2006
Margareta Šķipsna (1920) dzimusi Dundagā, Dembergu dzimtas atvase, tēlnieces Solveigas Lamsteres radiniece. Dzīvo Zviedrijā, Stokholmā, glezno visu mūžu.
MARGARITA STĀRASTE
05/06/2006
Margarita Stāraste-Bordevīka (dz. Barvika 1914) ir Latvijā ļoti populāra bērnu grāmatu autore, māksliniece un rakstniece. Dzimusi Vladimirā, Krievijā, uzskata sevi par Cēsu puses lībiešu pēcteci. Kopš 1992. gada dzīvo Ēldē, Nīderlandē.
RITA LELE
05/06/2006
Rita Lele (1957) nākusi no Vaides lībiešu Hausmaņu dzimtas, dzimusi Kolkā, pastāvīgi dzīvo un strādā Mazirbē.
SOLVEIGA LAMSTERA
05/06/2006
Solveiga Lamstera (dz. Bergina, 1941) dzimusi Ventspilī, dzīvo un strādā Rīgā. Vasaras mēnešus radošā darbā pavada Kolkā. Viņas lībiskā izcelsme saistās ar Mazirbes Dembergu dzimtu.
TENIS GRASIS JUNIORS
05/06/2006
Tenis Grasis juniors (1956) dzimis Rīgā. Vitrāžists, interjerists, strādā arī stājmākslā - glezno un veido dekoratīvas kompozīcijas jauktās tehnikās.
TENIS GRASIS SENIORS
05/06/2006
Tenis Grasis seniors (1925-2001) - gleznotājs, vitrāžists, grafiķis - dzimis Rīgā, folklorista Daiņa Stalta brālis. Atzīst sevi kā Vidzemes lībiešu pēcteci.
VALTS ERNŠTREITS
05/06/2006
Valts Ernštreits (1974), Rīgā dzimušais Prinču dzimtas pēctecis, valodnieks, dzejnieks un mākslinieks, ir spilgtākā parādība mūsdienu lībiešu kultūrā.
TEODORS VANGRAVS
05/06/2006
Naivists Teodors Vangravs (1915-1999) nāk no Pizes ciema. Vangrava zīmētāja dotības ievērotas jau skolā, kur lasīšanas stundās uzdots ilustrēt stāstiņus. Vēlākos gados viņš varējis izpalīdzēt aizvien, kad bijis nepieciešams mākslinieka ķēriens.
LILITA LĪCE
05/06/2006
Lilita Līce (1948, dz. Kariņa) ir Latvijā pazīstama akvareliste, kura nāk no Vidzemes lībiešu Kariņu dzimtas. Dzimusi Rīgā, pamatskolu beigusi Salacgrīvā.
EDMUNDS ROZENFELDS
30/05/2006
Edmunds Rozenfelds (1972) dzimis Rīgā, cēlies no Kolkas Rozenfeldu dzimtas. Beidzis Rīgas franču liceju, 1999. gadā ieguvis mākslas bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļā. Studējis skatuves dizainu Konektikutas universitātes drāmas nodaļā (2000-2001).
ILVA BUNTIKA
30/05/2006
Ilva Buntika (1963) - ventspilniece, kuras lībiskās saknes meklējamas Pizes ciemā, 1981. gadā absolvējusi Ventspils 1. ģimnāziju. Radošo rokrakstu akvareļglezniecībā izkopusi patstāvīgi.
BAIBA DAMBERGA
30/05/2006
Grafiķe Baiba Damberga (1957) dzimusi Sīkraga Ķeļķos lībiešu kultūras darbinieka Pētera Damberga brāļa ģimenē. Pamatizglītību ieguvusi Kolkā, 1976. gadā beigusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļu, 1982. gadā - Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu.
ATIS PETRAVIS-ZARIŅŠ
30/05/2006
Tēlnieks Atis Petravis-Zariņš (1950) dzimis Čēpingā, Zviedrijā. Vecvecāki - Saunaga lībieši. Dzīvo Stokholmā un Rīgā.
ANDRIS LAMSTERS
30/05/2006
Andris Lamsters (1942), Latvijā labi pazīstamais grāmatu apdares meistars, dzimis Rīgā. Bērnību pavadījis Kolkā. Viņa māte nākusi no Kolkas Rozenfeldu dzimtas.
ANDREJS ŠULCS
30/05/2006
Andrejs Šulcs (1910) dzimis Pizes ciema Olmaņos. Pēc vispārējās izglītības iegūšanas Ventspilī 1930. gadā iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā, kur glezniecību apguvis profesora Vilhelma Purvīša dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā.
14/12
1923. gada 14. decembrī dzimusi lībiešu kultūras un sabiedriskā darbiniece Valda Šuvcāne (mirusi 26.12.2007).
14/12
1937. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek Mārtiņa Zīverta lugas „Lībiešu asinis” pirmizrāde.
14/12
1999. gada 28. decembrī Ministru kabinets akceptē valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”.
22/12
1893. gada 22. decembrī dzimis Lielirbes kora diriģents Didriķis Blūms (miris 1970. gadā).
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.
01/01
1943. gada 1. janvārī Puzē dzimis tēlnieks, pieminekļa lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī autors Kārlis Dane (miris 1982. gadā).