Livones.net
GRIZELDA KRISTIŅA
25/02/2010
Esam sagaidījuši kādu unikālu notikumu - šī gada 19. martā Kanādā 100 gadu jubileju svinēs vecākā dzimtās lībiešu valodas zinātāja pasaulē Grizelda Kristiņa (dz. Bertholde).
VALTS ERNŠTREITS
07/06/2006
Valts Ernštreits dzimis 1974. gada 26. maijā Rīgā. Tartu universitātē studē Baltijas jūras somu valodas.
BAIBA DAMBERGA
07/06/2006
Baiba Damberga dzimusi 1957. gada 11. janvārī Sīkragā, Pētera Damberga brāļa ģimenē.
ULDIS KRASTS
07/06/2006
Uldis Krasts (Uldis Krišjānis) dzimis 1943. gada 26. martā Ventspilī, lībiešu zvejnieka ģimenē.
PAULĪNE KĻAVIŅA
07/06/2006
Paulīne Kļaviņa (dz. Zēberga) dzimusi 1918. gada 19. janvārī Vaides ciemā. Pēc otrā pasaules kara pārcēlusies uz Rīgu, strādājusi par šuvēju.
EDGARS VĀLGAMĀ
07/06/2006
Edgars Vālgamā (Volganskis) dzimis Košragā 1912. gada 14. septembrī zvejnieka ģimenē.
ALFONS BERTHOLDS
07/06/2006
Alfons Bertholds dzimis 1910. gada 2. aprīlī Vaides Žonakos zvejnieku ģimenē. Beidzis vietējo pamatskolu un 20. gadu beigās mācījies zvejniecību tautas augstskolā Somijā.
EMĪLIJA RULLE
07/06/2006
Emīlija Rulle (dz. Grīnfelde) dzimusi 1910. gada 27. februārī Lielirbes Galeniekos zvejnieka ģimenē. Mācījusies Pizes pamatskolā.
ALBERTS BREINKOPFS
07/06/2006
Alberts Breinkopfs dzimis 1910. gadā Sīkragā. Mācījies Mazirbes pamatskolā un baznīcas ģimnāzijā Rīgā. Strādājis par pārdevēju Rīgā.
PĒTERIS DAMBERGS
07/06/2006
Pēteris Dambergs dzimis 1909. gada 9. martā Sīkraga Keļķos zvejnieka ģimenē. Beidzis Jelgavas Skolotāju institūtu.
LAIMONS RUDZĪTIS
07/06/2006
Laimons Rudzītis - dzejnieks, atdzejotājs, publicists - dzimis 1906. gada 31. augustā Jelgavā. Latvijas Universitātē studējis ģermāņu filoloģiju.
JANIS KĪNKAMEGS
07/06/2006
Janis Kīnkamegs (Janis Kāpbergs), Uldriķa Kāpberga dēls, dzimis 1905. gada 2. martā Miķeļtorņa Buntikos.
ARTŪRS BENEDIKTS BERTHOLDS
07/06/2006
Artūrs Benedikts Bertholds, tālbraucēja kapteiņa dēls, dzimis 1905. gada 3. janvārī Nevejas Jūšos. Mācījies Ventspils ģimnāzijā.
AUGUSTS SKADIŅŠ
07/06/2006
Augusts Skadiņš dzimis 1902. gada 6. martā Košragā. Izglītojies Tērbatas skolotāju seminārā, Tautas augstskolas Liepājas nodaļā. Bijis dzelzceļa strādnieks Mazirbē un Rīgā, avīzes „Jaunākās ziņas" līdzstrādnieks, strādājis tirdzniecībā.
PĒTERIS KĪNKAMEGS
07/06/2006
Pēteris Kīnkamegs (Pēteris Kāpbergs), Uldriķa Kāpberga dēls, dzimis 1902. gada 30. janvārī Miķeļtorņa Butnikos, kur pavadījis gandrīz visu mūžu.
VĀLDAPĒ
07/06/2006
Vāldapē (Oskars Loritss), igauņu folklorists, lielākais lībiešu folkloras vācējs un pētnieks, dzimis 1900. gada 9. novembrī Vīlandes apriņķī. Studējis Tērbatas universitātē, kopš 1927. gada - tās docents un igauņu folkloras arhīva vadītājs.
VALKTS
06/06/2006
Valkts (Jānis Belte) dzimis 1893. gada 22. februārī Lūžņas Krinkeļos zvejnieku ģimenē. Dzīvojis paša celtajos Laintos, kur ierīkojis pārtikas veikalu. Pēc sievas nāves bērnus atdevis patversmē un pārcēlies uz Rīgu.
KALĀMIEZS
06/06/2006
Kalāmiezs (Lauri Ketunens) dzimis 1885. gada 10. septembrī. L. Ketunens ir somu valodnieks, Helsinku un Tartu universitātes profesors, lībiešu valodas pētnieks, kurš lībiski rakstījis arī dzejoļus.
DIDRIĶIS VĀLGAMĀ
06/06/2006
Didriķis Vālgamā (Didriķis Volganskis-Valgums) dzimis 1884. gada 29. septembrī Košragā. Zvejnieks, bijis Lībiešu savienības vecākais (1933.-1938.).
KLŪKEDMEGS
06/06/2006
Klūkedmegs (Teodors Švanenbergs) dzimis 1882. gadā Lūžņas Dižbeltēs. Mācījies Pizes skolā. Strādājis par telegrāfistu un pasta ierēdni Murmanskā un Ventspilī.
KĀRLIS STALTE
06/06/2006
Kārlis Stalte dzimis 1870. gada 10. augustā Mazirbes Ķesteros. Beidzis Rīgas guberņas ģimnāziju. Strādājis par ierēdni Rīgā un Liepājā, par skolotāju Dundagā un Mazirbē, par ķesteri un ērģelnieku Mazirbē, bijis lībiešu valodas skolotājs Lielirbē, kā arī mēnešraksta „Līvli" redaktors (1933.-1939.)
UĻI KĪNKAMEGS
06/06/2006
Uļi Kīnkamegs (Uldriķis Kāpbergs) dzimis 1869. gada 25. martā Pizes Buntikos. Izglītojies mājās. Nodarbojies ar zvejniecību.
LOTE (ŠARLOTE) LINDENBERGA
06/06/2006
Lote (Šarlote) Lindenberga-Urga dzimusi 1866. gada 13. novembrī Lūžņas Krinkeļos. Mācījusies Pizes pagastskolā, strādājusi par aukli un mājkalpotāju. Bijusi lielākā lībiešu tautasdziesmu, kā arī teiku, pasaku un mīklu zinātāja.
JĀNIS PRINCIS JUNIORS
06/06/2006
Jānis Princis juniors, Jāņa Prinča seniora dēls, dzimis 1821. gada 3. maijā Miķeļtorņa Viļumos. Nodarbojies ar zvejniecību un zemkopību. Sacerējis dzejoļus, stāstus un tulkojis. 1888. gadā rietumlībiešos bijis galvenais ziņu sniedzējs somu valodniekam E. N. Setelem.
PĒTERIS PRINCIS
06/06/2006
Pēteris Princis, Jāņa Prinča vecākā dēls, dzimis 1831. gada 20. martā Miķeļtorņa Pizeniekos. Pēc brāļa Didriķa nāves, kurš bija pirmais skolotājs apkaimē, 1850. gadā uzņēmies skolotāja pienākumus. Kopš 1860. gada dzīvojis Ventspilī. Pēteris Princis sacerējis dzejoļus, tulkojis, rakstījis arī reliģiska satura prozas darbus. Pārsvarā strādājis kopā ar tēvu.
JĀNIS PRINCIS VECĀKAIS
05/06/2006
Jānis Princis vecākais dzimis 1796. gada 16. novembrī Miķeļtorņa Viļumos dzimtļaužu ģimenē.
14/12
1923. gada 14. decembrī dzimusi lībiešu kultūras un sabiedriskā darbiniece Valda Šuvcāne (mirusi 26.12.2007).
14/12
1937. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notiek Mārtiņa Zīverta lugas „Lībiešu asinis” pirmizrāde.
14/12
1999. gada 28. decembrī Ministru kabinets akceptē valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”.
22/12
1893. gada 22. decembrī dzimis Lielirbes kora diriģents Didriķis Blūms (miris 1970. gadā).
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.
01/01
1943. gada 1. janvārī Puzē dzimis tēlnieks, pieminekļa lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī autors Kārlis Dane (miris 1982. gadā).