Lingua / Vietvārdi
* Kīnõ|mǭ l *12
 Hiina ▫ Ķīna

* Kõuvšt nīt l *122
 Kõuvšti niit ▫ Kauštu pļava

* Krī’ev|mǭ l *12
 Venemaa ▫ Krievija

* Kukīļ|mä’g l *76
(Īra) Kukīļ|mäg’i mägi ▫ Kukuļkalns

* Kuldīg l *151
 Kuldīga ▫ Kuldīga

* Kūolka l *46
 Kūolka ▫ Kolka

* Kūolka kõlā l *39
 Kūolka laht ▫ Kolkas līcis

* Kūolka nanā l *18
 Kūolka neem ▫ Kolkasrags

* Kuoštrõg l *152
 Kuoštrõg ▫ Košrags

* Kurā|mǭ l *12
 Kuramaa ▫ Kurzeme ≈Ku’r|mǭ