Lingua / Vietvārdi
* Kannizt|sūo l *12
(Īra) Kanniztsūo soo ▫ Pūpoliņu purvs

* Karnõd|mä’g l *76
 Karnõdmägi mägi ▫ Vārnu kalns

* Kēņigtarā ūrga l *46
 Kēņigtarā oja ▫ Ķēniņdārza strauts

* Kikkõn|jo’ug l *75
 Kikkõnjougi oja ▫ Ķikanu upīte, Ķikans Ķikna, Sīkragupīte

* Kikkõn|mä’g l *76
 Kikkõnmäg’i mägi ▫ Ķikanu kalns

* Kīlma|ūrga l *46
 Kīlmaūrga oja ▫ Kīlmiņu valks

* Kī’nõ l *118’
 Kihnu ▫ Kihnu

* Kīnõ|mǭ l *12
 Hiina ▫ Ķīna

* Kõuvšt nīt l *122
 Kõuvšti niit ▫ Kauštu pļava

* Krī’ev|mǭ l *12
 Venemaa ▫ Krievija