Lingua / Vietvārdi
* Austrij l *121
 Austria ▫ Austrija

* Āzij l *121
 Aasia ▫ Āzija

* Äll|kāngar l *0

* Ärganīt l *0

* Ärm l *0

* Ärt l *0 PD_Mn

* Bāts l *0

* Bažā|sūo l *12
 Bažāsūo soo ▫ Bažu purvs

* Bäbõr|tarād l *0

* Bǟrtõn|tara l *0