Lingua / Vietvārdi
* Dandžit|mä’g l *76
(Īra) Dandžitmäg’i mägi ▫ Dandzītkalns

* Dāvid luoik l *94a
 Dāvidi nõgu ▫ Dāvida leja

* Dēņ|mǭ l *12
 Taani ▫ Dānija

* Dēvit jǭrad l pl *44
 Dēviti järved ▫ Dieviņezeri

* Dī’eviņ|jǭra l *44
 Dēviti järv ▫ Dieviņezers

* Dīk l *0 C_LELS-8
 Dīk ▫ Dīķi

* Dūmõl l *219
 Dūmele ▫ Dūmele

* Dūobõl l *219
 Dobele ▫ Dobele

* Dūoņig l *152
 Tooninge ▫ Dundaga

* Ēgipt l *0
 Egiptus ▫ Ēģipte