Lingua / Vietvārdi
Dāvid luoik l *94a
 Dāvidi nõgu ▫ Dāvida leja

Dēņ|mǭ l *12
 Taani ▫ Dānija

Dēvit jǭrad l pl *44
 Dēviti järved ▫ Dieviņezeri

Dī’eviņ|jǭra l *44
 Dēviti järv ▫ Dieviņezers

Dīk l *0 C_LELS-8
 Dīk ▫ Dīķi

Dūmõl l *219
 Dūmele ▫ Dūmele

Dūobõl l *219
 Dobele ▫ Dobele

Dūoņig l *152
 Tooninge ▫ Dundaga

Ēgipt l *0
 Egiptus ▫ Ēģipte

Eirop l *122
 Euroopa ▫ Eiropa