Lingua / Vietvārdi
Austrij l *121
 Austria ▫ Austrija

Āzij l *121
 Aasia ▫ Āzija

Bažā|sūo l *12
 Bažāsūo soo ▫ Bažu purvs

Belgij l *121
 Belgia ▫ Beļģija

Berlīn l *127
 Berliin ▫ Berlīne

Bosnij l *121
 Bosnia ▫ Bosnija

Brissõl l *219
 Brüssel ▫ Brisele

Būdnikā mä’g l *76
 Būdnikā mägi ▫ Būdenes kalns

Bulgārij l *121
 Bulgaaria ▫ Bulgārija

Dandžit|mä’g l *76
(Īra) Dandžitmäg’i mägi ▫ Dandzītkalns