Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* launags w
(pusdienas) lȭinagizt ▫ afternoon snack