Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* launags w
(pusdienas) lȭinagizt ▫ afternoon snack