Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* zaimot w
 suoimõ ▫ to blaspheme