Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* zaimot w
 suoimõ ▫ to blaspheme