Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* tērauds w
 tīerōda ▫ steel