Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* sulainis w
(kalps) sulli ▫ servant