Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* salaka w
 salāk ▫ smelt