Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* muiža w
 mȯizõ ▫ manor