Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* ķēve w
 kēv ▫ mare