Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* ķērnāt w
 kärnõ ▫ to mess up