Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* kurnēt w
 kurnõ ▫ to grumble