Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* kurnēt w
 kurnõ ▫ to grumble