Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* kāzas w
  kōzgõnd ▫ wedding