Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* bojā (iet) w
 pūojõ (lǟdõ) ▫ to perish