Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* jauda w
(spēks) joud ▫ power