Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* maksa w
 maks ▫ charge