Lingua / Lībiešu valodas vārdnīca
paplašinātā meklēšana
* paijāt w
 paijõ ▫ to caress