Lingua / LIV-EE-LV Vārdnīca
* Kīlma|ūrga l *46
 Kīlmaūrga oja ▫ Kīlmiņu valks